QUERIES

Queries 201 - 1000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


201. web stranice
202. razgovarao s
204. se dogodi
205. vidjeti što
206. on zna
207. te noći
208. mog sina
210. ja kažem
211. jednu stvar
212. mi dati
213. je ta
214. ti možeš
215. to napraviti
216. sam znao
217. vratiti u
218. vjerujte mi
219. vas dvojica
222. znam koliko
223. ali imam
224. bismo mogli
225. si došao
226. nisam mogla
229. govorimo o
230. šta si
231. još više
233. bih ja
234. ćemo se
235. ti želiš
236. su imali
237. ovi ljudi
238. još uvek
239. časni sude
240. ovaj grad
241. je njegov
242. sam rekla
243. smiri se
244. je pravi
245. tip koji
248. otići u
249. nam reći
250. njegov otac
251. takve stvari
254. živjeti u
256. ovaj čovjek
257. koje će
259. to sranje
260. oni mogu
261. nema veze
264. vidjeti kako
265. on kaže
266. taj čovjek
267. se mogu
268. je mrtva
269. ti dati
270. moja obitelj
272. samo malo
273. je trebao
274. jedan sat
275. ulazi u
276. svog sina
277. prvi puta
278. ovog puta
279. vi znate
280. idemo u
281. ovaj slučaj
282. nije istina
283. smo dobili
284. mogu dobiti
285. za par
286. je život
287. utječe na
288. je njegova
289. svoj novac
290. ovom gradu
291. jesmo li
292. je baš
293. učiniti za
294. dvije minute
295. on radi
296. svakog dana
297. do tada
298. idem u
299. tog tipa
300. znamo što
301. dobra vijest
302. šest godina
303. pogledaj me
304. od tada
305. sedam godina
307. koji može
308. zna gdje
309. svoj put
310. vaš sin
311. dobro došli
312. imao si
314. je trebalo
315. bi mogla
317. svoju djecu
318. mogu vidjeti
319. ovoj zemlji
321. koliko puta
322. je oko
323. moje srce
324. koji mogu
325. raditi s
327. trebam te
328. istu stvar
329. ako imaš
330. ali nema
331. uživajte u
332. svoje stvari
334. nije važno
335. ja ćemo
336. sve vrijeme
338. ušao u
339. izaći iz
340. taj novac
341. ovo sranje
343. drugi način
345. ovaj lijek
346. tvoja sestra
347. moj ured
348. je ovaj
350. mog brata
351. ali moramo
352. su ovdje
354. svoje ruke
355. vratiti na
356. jednoga dana
357. daj mu
358. svoju majku
359. par godina
360. idemo na
361. poznat kao
362. više kao
363. ova stvar
364. nema potrebe
365. je otac
366. mi rekao
367. otići na
368. osam godina
369. nešto reći
370. nije za
371. vidjet ćemo
372. je spreman
373. komisija će
374. možda ću
375. nije htio
376. te ljude
377. nalaze se
378. tko želi
379. ovoj kući
380. vaš muž
381. radi o
382. se osjećate
383. svi znamo
384. doći na
385. bit ćete
386. nisam htio
387. idem na
388. ali mogu
389. nisam imala
390. neku vrstu
391. biti vrlo
392. nikad neću
393. je ime
394. par mjeseci
396. ići kući
397. možda se
398. ovog tipa
399. mojoj kući
400. koji žele
403. moja supruga
404. svoje mjesto
405. kao rezultat
406. nije li
407. jesam li
408. koji imaju
409. vidim kako
410. treba ti
411. je posao
412. je žena
413. tako teško
414. su moji
415. morat ćete
416. nikada neću
417. ali želim
419. kliknite na
420. taj dan
421. prolazi kroz
422. nije imala
423. razgovaram s
424. radio na
426. tvoju pomoć
427. svoje ljude
428. ovoj sobi
429. si radio
430. vezi toga
431. kao dio
433. ovu stvar
434. sam joj
435. si dobar
436. pazi na
437. su već
438. si mogao
439. vi imate
440. tog dana
441. čuo si
442. ona želi
444. proći kroz
446. učiniti s
447. zna za
450. želim reći
451. izlazi iz
452. biti sigurni
453. vjeruje u
456. vašu pomoć
458. ovom svijetu
459. ima nešto
460. nije mogla
461. samo što
462. smo trebali
463. naći ću
465. je pravo
466. on mora
467. hoću reći
468. nisi rekao
469. nisam baš
470. ali znaš
471. morate znati
473. će on
474. živim u
476. se možeš
478. bih trebala
479. moja kćer
480. što ćete
481. bila u
482. svoju kćer
483. to učinila
485. sve vrste
486. već si
488. ubit će
489. ga pronaći
490. ovaj vikend
491. raditi u
492. molimo vas
493. moja kći
494. biti samo
496. svoj jezik
497. dobit ćeš
499. moj dečko
500. još jednog
502. će ovo
503. srčani udar
504. koja može
505. su tako
506. je tek
508. ti moraš
509. tko može
510. živimo u
511. htio reći
512. moj suprug
514. su mrtvi
516. je stvar
517. temelji na
518. biti dobar
520. se možete
521. to mjesto
522. dolazi od
523. velika stvar
524. radim na
525. ove ljude
526. je vidjela
528. će reći
529. svoje dijete
530. ima puno
534. nositi s
536. nismo mogli
537. nije kao
538. jako dobar
539. ga uzeti
540. koje mogu
541. je pod
542. moj partner
543. je živ
544. reci nam
545. bi moglo
546. mu rekao
547. to rade
548. web stranica
549. vas vidjeti
553. ste učinili
554. četiri dana
555. je ubojica
556. vaša žena
557. radiš za
558. nije briga
559. drži se
560. dvije stvari
561. ona kaže
562. imamo li
563. mislio si
564. vidjet ćete
565. znati tko
566. osoba koju
567. vidjeti te
568. vidite li
569. mu dati
570. ako ima
571. donijet ću
573. smo radili
574. dođe do
575. utječu na
577. njeno ime
578. me pustiti
579. ako mislite
580. njegov sin
581. moju obitelj
582. će znati
584. vas pitati
585. ništa reći
586. mnogo bolje
587. još dva
588. se pojaviti
589. jedne noći
590. je drugi
592. doći ću
593. dovodi do
594. mogu naći
595. znam sve
596. mi daj
597. govorio o
598. pet dana
599. koristi za
600. imam neke
601. jedna osoba
603. ostani ovdje
605. me voliš
606. zna tko
607. web stranicu
608. tko ima
609. mnogi ljudi
610. je pronašao
611. se probudio
612. ako ćeš
613. samo će
615. moraš znati
616. ali imamo
617. ostati na
618. svako jutro
619. moje kuće
620. ako možete
623. udati za
624. kako možete
625. su te
627. doći ovamo
628. mi moramo
629. je ostavio
630. dao mi
631. se kreće
632. opusti se
633. vjeruju u
634. je stigao
636. kao tvoj
637. će postati
638. kako će
639. los angelesu
640. si htio
641. nema razloga
642. vašeg sina
643. ako budeš
644. naš posao
645. ću samo
646. ovom mjestu
647. je novac
648. vidjet ćeš
649. svi ćemo
650. web stranici
651. sam mogla
652. recite mu
653. ići s
654. ovog tjedna
656. moju kćer
657. ima svoje
659. dobio si
662. biti sa
663. bili u
664. znati o
665. svake noći
666. je očito
667. moje sestre
668. osigurati da
669. sada si
670. ista stvar
671. je daleko
672. ovaj dan
673. saznati što
674. pokušat ću
675. vrlo dobar
676. moja greška
677. želim čuti
678. ti pokazati
679. ćeš dobiti
680. ali ipak
681. nisu mogli
682. ona misli
683. moja djeca
684. idu u
685. sve sobe
686. moju sestru
687. vas vidim
689. ste spremni
690. pobrinuti za
691. otići kući
693. još par
694. oni znaju
695. druge stvari
699. znamo kako
700. mog muža
701. moje tijelo
703. otok hvar
705. bože moj
706. centra grada
707. znate o
708. moramo se
710. los angeles
711. vrijeme kada
712. je govorio
714. sam malo
715. su također
716. tri minute
717. tvoju majku
718. su kao
720. je rođen
721. tim ljudima
722. nije problem
723. radiš u
724. obećaj mi
725. samo par
726. je ovde
727. ako ćemo
728. morate se
729. to radim
730. četiri sata
731. sam želio
732. sam počeo
734. se bore
735. svoje tijelo
738. dobre stvari
739. nisam htjela
740. je ova
741. ja imamo
742. taj dio
744. krvnog tlaka
745. ta djevojka
747. svi će
748. dobro si
749. netko mora
751. je do
752. možda neće
753. moje ruke
754. sam jako
755. način kako
756. moj šef
757. brine o
760. tako se
761. moju sobu
763. sam ubio
764. su dva
765. vi želite
766. šest sati
767. samo trebam
769. razgovara sa
770. moje stvari
772. to pitanje
773. on voli
775. sada se
776. važno da
777. ti voliš
779. sigurno si
780. se pitam
781. radi s
782. ovdje se
784. moj dom
786. drugi ljudi
788. nema sumnje
789. je nova
790. u više
791. joj rekao
792. sam vam
793. moja baka
794. koliko si
796. su dobri
797. pričaš o
798. mi rekla
799. se riješiti
800. možda ćemo
801. moje žene
802. jos uvijek
803. drugih ljudi
804. biti malo
805. smo ti
806. dvije osobe
807. razmisliti o
808. znamo gdje
812. otišla u
813. njegov brat
814. kako misliš
815. zaboravi na
816. kako znate
817. je glavni
818. jednu noć
819. za oko
820. došao iz
822. moje vrijeme
823. nije ti
824. ne još
825. koji sadrži
826. živio u
827. svoje majke
828. taj posao
829. sam otišla
830. je isti
831. do danas
834. je stara
836. ja hoću
837. biti moja
838. više puta
839. smo već
840. biti bolje
841. sam siguran
842. ima mnogo
845. radim u
846. je rečeno
849. je obično
850. pa ćemo
851. jednom kada
855. ovog mjeseca
858. dobit ćete
859. ovoga puta
860. broj dva
861. dovelo do
862. otići do
863. ste samo
864. zna o
865. moju pomoć
866. vašeg oca
867. svoju sestru
869. više nema
870. neće ni
872. mojoj sobi
874. ta osoba
875. došli u
876. je gotova
877. mnogo puta
878. me ostaviti
879. kako čuvati
880. javit ću
881. su stvari
882. par puta
884. želi znati
885. svog muža
886. kaže kako
887. tvoja pomoć
889. vaša majka
890. ostalo od
891. se naći
892. prikaži sve
894. ovaj dio
896. pogledaj ovo
897. jer znam
898. tako dalje
900. neke druge
901. razgovara s
902. nije htjela
903. je loša
905. vrlo važno
906. umro u
907. četiri puta
908. spavati u
909. bih rekao
910. sedam dana
911. ovaj brod
912. znamo tko
914. je želio
915. nema pojma
916. je savršen
917. devet godina
918. dnevnoj sobi
919. svaki tjedan
920. ženu koja
921. se bave
922. mjesto smrti
923. možete ići
925. gledati kako
926. te vidi
927. se brinuti
928. biti ću
931. moj ujak
933. biti mrtav
934. stoji iza
935. nije uvijek
937. vidjela si
938. gdje možete
939. će ona
940. ali neću
941. biti sretan
942. sobe s
943. oko nas
944. koliko ja
945. raditi sa
946. živjeti sa
947. rekao o
948. ovo može
949. oko mene
951. su dvije
953. su radili
954. rade u
955. dao si
956. cijelu stvar
958. to zna
959. svi imaju
961. ovaj rat
962. oni rade
963. dobar momak
964. ovi momci
965. znala što
966. me pusti
967. kurvin sine
968. išao u
969. je mama
970. su mogli
972. ukazuju na
973. su joj
976. moja kuća
978. moga sina
979. bi htio
980. nisam nikada
981. kurvin sin
982. žene koje
983. svatko može
986. su ih
987. onda ćeš
989. ga čini
991. ova kuća
992. glavni grad
994. vaš život
999. koju si