QUERIES

Queries 201 - 1000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


202. se desilo sa
203. on je moj
209. je li tako
210. ona ne može
212. tako da mogu
216. veze s tim
220. to je naš
221. je bila na
224. to nije moj
225. mi ne znamo
229. je ostalo od
230. ne znam za
232. ne bi mogao
237. nije bio u
240. u moju kuću
244. u ovo doba
250. licem u lice
253. za pola sata
255. ne bi ni
261. ljut na mene
262. to je malo
263. po prvi puta
264. ako je tako
267. način da se
269. u svom srcu
271. kako je on
278. u moju sobu
282. u svom uredu
283. na pola puta
284. se udati za
294. to je naša
301. se vratio iz
302. oni su u
305. jesu li to
307. jesi li tu
311. bio je tako
312. znate li tko
313. on je došao
319. jedna je od
325. dobar u tome
328. mi je dao
331. je bilo tako
332. jesi li čuo
336. za jedan sat
341. je u nevolji
344. u toj kući
345. koji je imao
356. u bilo koje
360. je taj tip
362. bit će ti
363. želim da ti
364. dao sam mu
367. ne smije se
369. u toj sobi
372. mislim da on
373. čujem da si
379. gdje je moj
385. ja ću ići
386. sam bio tamo
388. je li vam
391. u tom smislu
392. bili ste u
401. li ti rekao
404. ne bih mogla
409. koji ne mogu
411. sam mu rekao
427. jeste li se
432. mnogi od vas
433. ona ne zna
436. kakva je to
437. kad sam ja
440. ali ja imam
441. ali samo ako
442. za jedan dan
444. je on rekao
445. ja bih rekao
450. bio je jedan
456. ja sam u
460. što ste vi
461. mislio da si
463. se odnose na
474. što je još
476. koji je u
480. idem s tobom
484. on je uvijek
490. nisam bio u
498. on je bio u
507. što on radi
508. bila je tako
510. smo se sreli
513. ti je dao
517. je li itko
518. ona je moja
524. za dva sata
525. ne smeta mi
527. ako ti treba
533. su bili na
544. to ne zvuči
547. se brinuti o
549. ne može ni
551. smo bili na
559. je moja mama
564. dao sam joj
565. znaš da se
566. zato jer si
568. ovo ne može
571. to ovisi o
572. to je na
573. svi ti ljudi
574. ona ne želi
579. gdje su ti
581. zašto je on
583. ja to vidim
584. bol u trbuhu
586. može li to
590. on je mrtav
593. u las vegasu
598. više o tome
599. se vratila u
600. više od dva
601. to je kako
602. ići s tobom
607. samo ne znam
608. nije za mene
610. ovo je vaša
615. jesu li oni
617. biti sa mnom
619. što znamo o
620. ona je imala
622. to je bolje
627. to je njegov
629. znam da me
632. će ga ubiti
633. vam je rekao
634. tako da on
638. ovo su moji
639. onda ću ja
643. želim da me
645. ste bili na
650. to je važno
652. možda je on
654. znam tko si
657. ja sam tako
658. ulazi u auto
659. u svom stanu
660. to je veliki
663. zato što se
668. za taj posao
673. bio je jako
685. ima li još
686. bili su u
687. u ovoj fazi
688. ovo je kao
692. on bi trebao
699. čula sam za
702. je došao u
703. bilo je jako
704. zašto bi on
705. to je gotovo
708. hoće li to
714. sam s vama
716. znati da si
718. sam bio ja
720. šta je sa
722. ono što će
729. u istoj sobi
732. dao si mi
733. ja ne radim
735. tko je ovo
736. on nije imao
739. kaže da ima
740. dan ili dva
741. ali ja mogu
742. žena i ja
745. nije bio na
747. vi ne morate
748. to ne radi
750. je bio sa
753. ja ću reći
755. na tom brodu
759. sve te ljude
766. kako bi to
768. želi da se
773. tko smo mi
778. tko je ovdje
797. oni ne žele
798. o tome gdje
799. ne bi mogla
802. to je jedino
805. se ne bojim
808. kad sam imao
814. je to teško
816. ja sam bio u
818. zato što to
821. ne miči se
825. si učinio s
826. ne znam ako
827. ne govorim o
829. kad smo kod
830. to nisam ja
834. je u skladu
836. bilo je vrlo
844. je važno da
847. zašto je ne
849. ubit će me
853. mi se čini
854. ja smo imali
855. ti je rekla
858. je to uradio
859. jesi li to
860. jer je ona
865. daj mi svoj
868. će i dalje
874. to je novi
875. se brine za
878. jesu li svi
881. tko je ovaj
882. o svom ocu
883. on je jedan
884. ne čini to
887. jer ne mogu
889. ići sa mnom
893. tko je ta
895. ga je dobio
897. samo za sebe
899. on je htio
902. mora da ima
906. jesi li tamo
908. je li vaš
911. što si htio
916. otišao je u
921. dva i pol
928. radio sam na
929. ne bih ni
931. sam je vidio
932. reći ću mu
933. na svom putu
944. tko je onda
945. se vraća u
948. to je divno
951. ne mislim na
954. je bio dio
959. to je pravi
961. što je tako
971. gdje sam ja
973. se ne boji
974. vezi s tim
982. s tim tipom
991. moram ići u