QUERIES

Queries 201 - 1000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


201. zní to
202. dejte mi
203. ale také
205. jsi tady
207. je teď
208. tak dobře
209. ten muž
210. říci že
211. by měly
214. mám rád
215. je s
216. svou práci
217. to vím
218. pár minut
219. může to
220. že komise
221. vypadá jako
222. pět minut
224. už to
226. ale jak
227. půl hodiny
228. dva týdny
229. tam kde
230. ne tak
231. to jde
232. můžu ti
233. poté co
234. co myslíš
236. jsi ho
237. moje matka
238. jsi v
239. řekněte mi
240. něco říct
241. to mám
243. zajistí aby
244. je váš
245. ale pak
247. tvoje máma
248. se mohou
249. je vaše
250. musíme to
251. to stačí
252. co mi
253. by mohl
254. ale myslím
255. to udělat
257. tři dny
258. jsme v
262. musím jít
264. jsem jí
265. chci abyste
267. tuto zprávu
270. jistá že
271. ten kluk
272. jsi ty
273. se jmenuje
274. chci vědět
275. tvůj bratr
276. bylo mi
277. můžeš mi
278. tvá matka
279. mám to
280. by mohlo
282. jsme tady
284. deset let
285. by mohla
286. tvoje matka
287. to ví
288. tak rychle
290. přesně to
291. řekni mu
292. jste ho
294. se zeptat
296. já myslel
299. ví co
300. se stanoví
302. kdo ví
303. se snaží
304. váš otec
305. celý život
307. každý rok
308. není nic
309. je mrtvá
310. tě vidím
311. jsme na
314. je z
315. smyslu čl
316. ta věc
317. bych měl
318. tam venku
320. můžu vám
321. škoda že
323. jediné co
325. se vrátí
327. svého otce
328. tvého otce
330. by mě
331. tvrdí že
332. dám ti
333. je pořád
334. to udělám
335. mého syna
336. jsme si
337. co dělá
342. to pravda
343. už nikdy
344. miluju tě
345. jste mi
346. pár věcí
347. můžete mi
348. přesně tak
349. místo kde
350. vůbec nic
351. musím to
352. teď když
354. já nechci
358. je konec
359. co máš
360. nebude to
361. nechte mě
363. je nutné
364. děkuji za
366. jít domů
367. kvůli tobě
368. to máš
369. moje dcera
370. by mělo
371. takže co
373. řekl mi
374. stejně tak
375. pár týdnů
377. to nevadí
379. jsem chtěla
381. to mluvíš
383. udělám to
384. se vrátím
385. nedělej to
388. tato dohoda
389. ta holka
390. jak víte
393. ale mám
394. svého syna
395. jsem s
396. do prdele
397. tě miluju
398. byl v
399. musíš mi
401. co chcete
402. ten chlápek
405. dobře tak
406. názoru že
407. musíš to
409. vítejte v
410. má to
411. zjistí že
413. já myslím
414. jsou tady
416. to víte
417. chci to
419. ani nevím
420. váš syn
421. jsme ho
422. minulou noc
423. mnohem víc
425. není tak
427. mám ráda
428. to funguje
430. se podívat
431. jsou na
432. musíme ho
433. jste mě
434. pomoz mi
435. až to
436. to nevím
439. jsem viděl
440. co děláte
441. je těžké
445. to chápu
447. ty chceš
448. bych chtěl
449. to říkáš
450. věci které
451. můžeme to
452. věřte mi
454. by mohly
456. jeho žena
457. to chceš
458. co chci
459. vaše žena
460. jste tady
461. jsme tu
462. říct co
463. nebyla to
464. los angeles
467. co mě
469. chci ti
470. první den
471. řeknu ti
472. člen komise
473. to udělala
475. den kdy
476. víš to
478. se zdá
479. co tím
480. to tam
481. ty peníze
482. dám vám
483. chci jen
484. toho chlapa
486. se vztahuje
488. nejsou to
489. můžeš to
490. jak daleko
491. ale musím
492. tento návrh
493. to zvládnu
494. dobře ale
497. bys měl
498. pár otázek
499. to vše
500. bude mít
502. pár lety
503. čtyři roky
504. zítra ráno
506. ale vím
508. to jak
510. jste v
511. ty dveře
512. moje rodina
513. to taky
514. vědí že
516. tak moc
517. bude v
518. už dlouho
519. se snažím
520. se musíme
521. já nemám
522. mého bratra
525. jak víš
526. budeme mít
527. máte pravdu
528. tohle město
529. mi řekni
530. svou ženu
531. mám pocit
532. co chce
533. udělej to
534. proč to
536. to nemůže
537. dvě minuty
538. potom co
541. nebyl to
542. minulý rok
543. nový život
544. jsem myslel
545. máme tu
546. muž který
548. co dělat
549. jeho jméno
550. vím to
551. tam dole
554. víte jak
557. co dělám
559. bychom mohli
560. ti řeknu
561. této zemi
562. bych mohl
563. tu noc
564. co já
565. vím kdo
567. tvůj život
568. to dítě
569. souhlasím s
571. já musím
572. co kdybych
573. říkám ti
574. jsem měla
575. se použije
576. velmi dobře
578. neříkej mi
579. moje sestra
581. mám tu
582. to nejde
583. podej mi
584. to znovu
585. tento týden
586. tak daleko
587. pár let
589. první krok
590. víš kdo
591. co přesně
594. to dobře
596. trhu práce
598. mnoho lidí
599. jsou tak
601. jsou tam
603. bych ti
604. hodně lidí
607. můžu to
611. jeden den
613. jste vy
614. mluvím o
616. ale musíme
618. moje jméno
620. byly to
621. moc dobře
622. napadlo mě
623. vědět jak
624. dříve než
625. vím kde
626. se týkají
627. budu mít
628. můj pane
630. co třeba
631. nikdo neví
632. není jen
635. děkuji že
637. co takhle
639. co má
641. to vůbec
642. tyhle věci
643. je zde
644. to vědět
645. bych měla
648. je má
649. zavolej mi
650. pan komisař
651. je tvá
652. to platí
654. tvůj syn
655. moje práce
658. doufáme že
659. chci vám
660. ukazují že
664. co máme
666. pomozte mi
669. se jedná
670. to nemůžu
672. věřit že
674. mé jméno
675. důkaz že
676. bys to
679. už dávno
680. kolik lidí
681. se týče
682. jsou mrtví
683. jsi na
684. já myslela
685. ukazuje že
687. zavolám ti
688. je za
689. vaše dcera
691. řeknu vám
692. pár dny
693. nech ho
694. jsi ji
695. by měli
696. budeš mít
698. tří let
699. řekni jim
701. věří že
705. stanoví že
706. musím ti
707. musíme jít
708. moji rodiče
709. lépe než
711. by mi
713. trochu víc
715. nemám čas
716. my máme
720. nech toho
722. konec světa
725. víš kde
726. tak pojď
727. je další
729. jsou pryč
730. byla v
732. chceš to
733. to dělám
735. se chci
737. máš rád
738. její otec
739. jsou pro
740. ti řekl
742. dvou let
743. víš ty
744. tyto údaje
745. to říkám
747. už mě
748. svou rodinu
750. to vidím
751. se musím
753. toho muže
754. co kdyby
755. řekni jí
757. jsi ten
759. vaše matka
761. je pozdě
763. celé město
764. tu věc
765. dvěma lety
767. této země
768. za co
769. ty věci
770. dělám to
771. tady dole
772. tu zbraň
773. vy víte
777. jeho matka
779. jsem pro
780. omluvte mě
781. to chci
782. mohl být
783. ho najít
784. ty musíš
785. víc času
786. mladí lidé
788. je jasné
789. chce abych
790. se stal
791. tady máš
793. hned teď
796. prosím vás
797. co myslíte
800. každou noc
801. tam nahoře
803. ten člověk
804. moc času
805. má rád
807. líp než
808. já nemůžu
809. pár týdny
810. ti lidé
811. přímo tady
813. ještě víc
815. je jí
816. trestu smrti
817. není moc
821. má žena
824. ta dívka
827. vaše jméno
828. chci tě
829. se chce
830. můžete to
833. není v
834. naše děti
837. to uděláme
842. jste ji
843. je ono
844. bože můj
845. jen jednou
847. rada může
848. není čas
849. ty lidi
850. vašeho otce
851. to nemá
852. to děláte
854. jsem z
855. je u
856. byl tam
857. jsem viděla
858. dej mu
859. už mám
860. není tu
861. můžu tě
862. uděláme to
863. bylo v
864. byli to
866. tvoje žena
867. názor že
868. mi říká
871. jako dítě
872. já jdu
874. chybí mi
875. závisí na
877. mladý muž
878. je problém
879. její matka
881. mě zabít
883. prostě to
885. v tobě
886. lidi jako
887. řekla mi
888. celej den
889. ale chci
893. ta žena
898. jsem našel
900. bych tě
901. mám ho
902. tito lidé
903. šance že
905. chceš aby
907. svou dceru
908. řekněte mu
909. má drahá
911. tě zabiju
912. nemůžu to
913. doufejme že
914. ale víš
915. svou matku
917. neví že
918. máš to
919. nevím kde
921. tu holku
922. řekni že
924. těší mě
925. to můžeš
926. že lidé
929. velký den
930. tyto země
935. bych chtěla
937. mám pravdu
938. její jméno
939. jsou velmi
941. platí pro
944. jste tu
945. trochu času
948. jako vždy
949. jako obvykle
950. zní jako
951. dlouhou dobu
952. vašeho syna
953. své děti
955. miluji tě
957. jsem slyšel
958. vás vidím
959. moje dítě
960. jsem tam
962. jsme je
963. co říkáš
964. to mluvíte
965. jsi tam
966. to zkusit
967. jste na
969. vědět kde
970. můj dům
971. jsi přišel
972. bílý dům
976. od teď
977. jak může
979. to dělají
981. velmi velmi
985. se použijí
987. to půjde
989. mi pomoct
990. jdu pozdě
991. ale musíš
995. to máme
996. si vzít
997. řekli mi
998. to říkal
999. nic dělat