QUERIES

Queries 1 - 200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


1. jag har
2. om du
3. är inte
4. kan inte
5. du har
6. när du
7. en ny
8. när jag
9. att du
10. du måste
11. de är
13. jag måste
14. som vi
15. finns det
16. en stor
17. som du
18. vet du
19. anser att
20. tror du
21. om de
22. låt oss
23. en sådan
25. en bra
26. jag hade
28. är jag
29. när han
30. vill jag
31. jag sa
32. jag menar
33. vet att
34. hur mycket
35. varje dag
36. tror att
37. varje år
38. de mest
39. de här
40. en bättre
41. att spela
43. de inte
45. fru talman
47. import av
48. visa alla
49. en enda
50. ni inte
51. i direktiv
52. en person
53. du borde
54. ha varit
55. du gör
56. en hög
59. utan även
60. borde ha
61. din mamma
62. att anta
66. har nu
67. när ni
69. en grupp
70. en stark
71. jag visste
72. min far
74. har sagt
75. vissa fall
76. att leva
77. din far
78. en chans
80. är alltid
82. en tid
86. att lämna
89. av två
91. en plats
92. är mitt
95. dessa två
96. boka nu
99. visat att
100. att veta
101. en andra
103. en ökad
104. jag heter
105. att vinna
106. min familj
108. våra kunder
111. precis som
112. min dotter
113. var mycket
115. vet ni
116. en enkel
118. i går
119. en ökning
120. en period
122. betyder att
123. hon kan
126. men ni
127. en halv
128. att utföra
129. en högre
130. minns du
131. du bör
132. mitt namn
135. eftersom du
136. klicka här
138. en ekonomisk
139. en snabb
140. en skrivelse
141. han måste
144. äger rum
145. en enhetlig
147. de där
148. är lätt
151. grundar sig
153. tror ni
155. visade att
156. en säker
158. en plan
159. en sån
162. en allvarlig
163. en oberoende
164. tills du
166. han ville
167. jag håller
170. en ansökan
171. en serie
174. jag hatar
176. egna medel
177. denna debatt
178. visa att
180. nu kan
181. sitt liv
183. på import
184. att studera
186. lämnas in
187. om våra
188. en kommentar
189. export av
191. hoppas jag
192. sådana fall
194. per dag
195. visat sig
197. import från