QUERIES

Queries 1 - 200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


10. om du vill
14. om du har
17. om du inte
20. så att vi
25. i det här
41. sa att du
71. av de mest
77. så att du
100. kan du inte
101. jag är glad
103. det är som
105. om vi inte
107. är en bra
108. du vill ha
117. än en gång
118. i sin tur
119. en hel del
120. kan vi inte
129. det är bra
134. kan jag inte
136. kan jag få
143. det är jag
148. att se dig
149. men jag kan
151. är inte så
154. vad har du
157. man kan inte
159. nu kan du
162. låt oss se
164. nu är det
165. som inte kan
167. jag tror jag
169. även om jag
171. det ser ut
173. i de fall
176. du kan få
177. vi vet att
179. ser ut som
181. jag är bara
182. är det enda
183. för att få
187. en stor del
192. det är sant
193. hur kan du
195. jag sa ju
196. men jag tror
199. jag har haft