QUERIES

Queries 201 - 1000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


204. jag har haft
205. men jag tror
207. att ta bort
208. du har rätt
210. med det här
214. där du kan
236. av det här
244. vad sägs om
257. i sin tur
258. i så fall
259. det är mitt
260. vi kan göra
263. hur kan du
264. med mer än
268. om du kan
270. i det land
271. är ett bra
272. ett land som
273. det kan inte
274. i mitt liv
276. det var bara
278. även om du
279. en lång tid
280. vi vill ha
285. men vi har
291. att tro att
303. att de kan
305. för att ni
311. gör du här
314. vad ska jag
319. är mer än
321. jag kan bara
322. jag borde ha
323. du bor på
326. även om de
329. det är din
330. jag gör det
332. du sa att du
335. så att jag
338. hon är inte
345. innan du kan
346. veta om din
356. vi vet inte
360. som jag har
363. är det enda
365. hur kan jag
367. du kan se
369. fall får du
376. vi talar om
386. det var så
389. det enda jag
390. men jag vill
392. att delta i
393. att ta emot
395. är det bara
398. att ta itu
400. mer och mer
401. jag var inte
402. har du gjort
404. du är min
413. jag ska ta
415. vet du hur
417. du kan även
425. du gör det
432. jag är på
435. vi har haft
436. om vi vill
439. innan du tar
443. men han är
444. jag har bara
446. han kan inte
449. vill du bo
453. vet att han
455. ett bra jobb
457. av ett antal
459. det är lite
462. att de har
465. att samla in
479. det är vår
487. kan du få
494. om ni vill
499. du skulle ha
502. en tid då
504. det är i
510. lita på mig
514. jag sa till
520. jag ska bara
521. jag vill se
522. du vill inte
525. en liten del
529. det är mer
530. vi vill inte
531. om den här
534. jag har inga
535. att det här
536. vi ska inte
537. du är så
538. kan du se
542. du är i
546. det är där
548. det är nåt
553. har varit i
555. du har ingen
561. kan du göra
564. kan lita på
566. vill du bo i
567. vi har redan
570. vi är på
575. jag ska gå
576. jag var i
577. att se över
578. ser till att
584. jag såg dig
587. det är du
588. hur kan vi
589. vi gör det
592. ett par år
593. en bra dag
596. hur vet du
598. den är inte
601. på mer än
606. om jag kan
607. du vet hur
609. om du tar
623. kan du hitta
624. att gå till
628. att tala om
631. har inte tid
641. jag har sagt
642. du är på
645. om du får
647. hand i hand
651. de vill ha
656. det land som
658. säg att du
659. ska du inte
660. jag tror vi
668. det har jag
671. genom att ge
672. har jag inte
673. nu har vi
676. jag tror du
678. att den tid
679. i de länder
680. om vi inte
683. det är nu
685. du kan ta
687. det har inte
692. är och vad
693. i stort sett
695. det är ditt
696. kan njuta av
705. sa att vi
706. ett spel som
710. vad jag har
713. vi är i
714. om vi ska
715. de fall där
720. jag kan få
724. vad jag vill
725. det är här
726. att prata om
727. hur går det
729. du ska få
731. du kan hitta
732. så om du
741. men det kan
746. de inte kan
747. nu är jag
749. om hur man
750. en kille som
755. det är just
757. det var min
759. antar att du
762. kan du köpa
767. det var jag
772. som är i
777. vi kan få
787. är inte din
790. men du har
800. har du hört
803. att ta upp
806. nu har jag
811. att även om
819. det var du
820. tror du jag
822. så att han
823. vad kan jag
833. mer än bara
836. om jag hade
844. jag var på
845. i dessa fall
846. hur vi kan
847. kan du ta
852. det ligger i
854. hand om dig
855. du kunde ha
857. han var inte
866. nu ska vi
868. det kan bli
870. jag kunde ha
872. vet jag inte
877. vi har ingen
879. som finns i
882. du kan ha
888. en ung man
892. av mer än
893. jag ska ge
897. vet hur man
898. om jag har
899. vi måste ta
904. det var för
908. i många år
912. hur ska vi
921. som vi kan
923. är du redo
926. kan man inte
927. en kort tid
929. som jag sa
930. de saker som
931. att en del
932. att ta fram
933. om du ska
934. ta det lugnt
936. att visa att
943. är sant att
948. hur ska jag
950. i en tid
958. som du har
959. så fort jag
960. de som har
967. i ett antal
969. man inte kan
972. om de har
974. om jag får
975. du är bara
977. jag tog med
983. har du fått
987. en viss tid
993. i ditt liv
995. men jag ska
996. jag sa åt
998. de inte har