QUERIES

Queries 5101 - 5200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 5100 - 5200


5104. de kan få
5107. att du såg
5108. vi ville ha
5111. vet jag vad
5112. var ska du
5113. vad gör de
5114. vad får jag
5115. under fem år
5116. ska vi ha
5120. när han inte
5123. lugn och ro
5125. kan man göra
5129. jag kan läsa
5131. i tre timmar
5134. har vi ingen
5135. ha gjort det
5141. du är snygg
5142. det var två
5149. den är lite
5152. då får vi
5153. bara så där
5154. att leka med
5164. ska ni inte
5178. jag är dock
5180. i ett halvår
5182. hör du det
5187. en ny dag
5188. du vill höra
5190. du är rolig
5191. du är duktig
5192. det var nära