QUERIES

Queries 5201 - 5300

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 5200 - 5300


5202. allt är inte
5203. vet han att
5204. var en tysk
5205. vad sa hon
5209. såg du hur
5210. så du vill
5211. när du vet
5212. men kom ihåg
5217. inte ett ord
5220. hur man kan
5222. ha lite kul
5223. ge mig bara
5224. för sin del
5225. en del av dig
5226. en bra grabb
5229. det blir kul
5230. det är nära
5232. det är denna
5233. den är här
5238. vill tala med
5241. var han inte
5243. vad står det
5247. ta det inte
5256. jag kom på
5266. i bästa fall
5269. hade du inte
5270. genom att ta
5273. du är full
5277. det är pappa
5280. att vara där
5285. är de bästa
5288. ta ett glas
5293. om han får
5294. kan du ha
5296. jag var borta