QUERIES

Queries 6001 - 6100

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 6000 - 6100


6002. i ett rum
6010. du ville veta
6013. dig att gå
6025. är för stor
6029. vi är nära
6031. vad jag vet
6037. säga ett par
6038. så bra att
6045. men de måste
6048. kan vara så
6050. kan du också
6052. jag vill leva
6053. jag ville bli
6054. jag var för
6060. inom fem år
6061. i länder som
6067. han är helt
6072. efter ett tag
6073. du visste vad
6074. du visste det
6077. det vi gör
6080. det gjorde vi
6081. det du säger
6087. att se dem
6090. är en så
6092. är att du
6093. alla är här
6094. vi tar med
6095. vi röstar om
6097. vill han ha