QUERIES

Queries 6701 - 6800

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 6700 - 6800


6704. jag har jagat
6711. inte mer än
6713. inom en vecka
6715. i fel händer
6719. här just nu
6720. har du tappat
6722. han litar på
6725. fick du det
6726. fattar du hur
6731. du kan gå nu
6732. du inte det
6733. du har jobbat
6734. du är trött
6737. du aldrig har
6741. det är krig
6744. dem att sluta
6745. då har du
6746. då är han
6755. är vi framme
6759. är inte den
6760. vi tror på
6762. vi säger att
6763. vi pratar med
6766. vi fick inte
6768. vet jag vad
6770. vem gav dig
6773. vad hade du
6778. ta det inte
6780. som vi kan
6781. ska jag få
6782. se vad du
6783. om tre veckor
6784. om några år
6786. öga mot öga
6788. men är det
6790. många av oss
6796. kan du fatta
6797. kan bara inte
6798. jobb åt dig