QUERIES

Queries 6701 - 6800

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 6700 - 6800


6709. de har också
6712. att säga dig
6721. vill ni höra
6723. vet du vad de
6724. vet du nåt
6728. vara mer än
6729. vad trodde du
6731. vad heter hon
6732. vad har hon
6737. säg bara vad
6739. på väg in
6740. om ni hade
6742. om jag går
6743. om du spelar
6745. om de kommer
6749. men i dag
6750. men de här
6751. måste du gå
6760. jag lär mig
6764. jag gav dem
6765. jag fick reda
6766. jag fått nog
6773. har ägt rum
6778. erinra om att
6781. en fin dag
6783. du är ny
6785. de visste att
6791. de har haft
6794. att klaga på
6798. att bo här