QUERIES

Queries 6901 - 7000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 6900 - 7000


6902. mig att ta
6904. menar ni att
6905. lita på dem
6911. jag tar bara
6917. i en studie
6918. i den frågan
6924. från den dag
6931. du och mamma
6933. du är nog
6935. det här tar
6946. de är redan
6947. de är där
6954. vill du leka
6958. vi hörde att
6959. vi går nu
6963. ska vi börja
6964. så att dessa
6974. man kan se
6975. kan ge oss
6980. jag ska läsa
6985. jag går hem
6988. inte vet om
6990. hon hade inte
6991. hon är okej
6994. han har sagt
6995. han fick mig