QUERIES

Queries 7101 - 7200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 7100 - 7200


7102. att få höra
7104. att bryta mot
7111. vill de ha
7113. vi kan kanske
7114. vi är nu
7124. om du ville
7125. ni är bara
7130. med det där
7131. måste vi få
7140. jag gjort det
7141. jag är ny
7144. in med dig
7147. hon var min
7149. har ett pris
7154. ger inte upp
7155. gå inte in
7161. en plats som
7163. du ska se
7165. du kan skapa
7171. det var ni
7176. det rör sig
7178. det i dag
7191. den är klar
7195. bara vi två
7197. att jag tog