QUERIES

Queries 7301 - 7400

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 7300 - 7400


7302. har du provat
7305. han är snygg
7307. ge mig två
7309. fort du kan
7316. du hade det
7317. du är knäpp
7320. de vill bara
7321. de vill att
7322. det var deras
7324. det så illa
7327. det eller ej
7328. det du ville
7333. den måste ha
7335. de är redo
7340. att njuta av
7342. att jag hatar
7345. är han så
7347. är det rätt
7348. är det lugnt
7351. allt vi kan
7352. allt jag gör
7354. vill ha nåt
7361. vem du vill
7362. var inte du
7365. vad vill han
7366. vad i helsike
7367. vad gör det
7368. utan för att
7369. tycker du att
7371. till din mor
7372. tack för din
7375. ska vi spela
7376. ska du köpa
7377. ser på mig
7378. så han kan
7380. så du tror
7381. om han kan
7382. om du skulle
7384. ni ska göra
7386. när hon inte
7387. när hon dog
7395. mig att säga
7398. men du gjorde