QUERIES

Queries 7401 - 7500

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 7400 - 7500


7401. på sin plats
7402. om ni tror
7404. om han kommer
7416. jag ska äta
7419. jag kan leva
7423. jag har kört
7424. jag har dock
7434. har han rätt
7435. han var gift
7436. han gick in
7437. han är väl
7444. ett mål som
7445. en ny man
7449. du inser att
7450. du är oskadd
7453. de var här
7456. det nya året
7460. det att säga
7464. det är dessa
7465. de regler som
7467. av oss har
7469. att reda ut
7470. att ha kul
7473. är ett unikt
7475. är det andra
7482. vill jag dock
7490. vad har det
7491. vad fick dig
7495. som anser att
7496. sa till dig
7498. så att ingen
7499. redan i dag