QUERIES

Queries 7501 - 7600

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 7500 - 7600


7501. om vi går
7502. om han visste
7503. om han kan
7506. ni ser ut
7507. ni är klara
7510. men det fanns
7522. jag har här
7525. jag är ute
7526. inte ge upp
7528. i min mun
7533. hon är gift
7536. gå in igen
7542. fick du den
7546. en bra person
7548. du var alltid
7552. du dök upp
7558. det blir inga
7563. den oro som
7566. de beslut som
7572. vi ska rösta
7582. skulle vi ha
7584. så du får
7585. pratar om dig
7588. om det fanns
7591. kan ni säga
7593. jag veta att
7594. jag vara här
7597. jag kunde se