QUERIES

Queries 7801 - 7900

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 7800 - 7900


7801. jag har legat
7802. jag har fyra
7807. jag åker dit
7808. i ett träd
7810. hur mår han
7813. har gått ut
7825. du skulle ta
7826. du kan hålla
7830. du är ute
7835. det att skapa
7846. de klarar sig
7852. att det blev
7854. vi vill ge
7857. vi ska rädda
7861. vi kommer dit
7862. vi kan ordna
7864. var med honom
7869. tills vi vet
7875. så är inte
7878. på fyra år
7886. när jag tog