QUERIES

Queries 8101 - 8200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8100 - 8200


8112. jag har henne
8114. jag gå nu
8117. inte vet om
8120. illa är det
8123. hon kan få
8124. hon har gått
8127. har ni ingen
8130. har hänt mig
8132. har ett vapen
8135. han ska göra
8137. hade du gjort
8140. för att äta
8143. du ska nog
8147. du inser att
8156. det att låta
8162. de kan få
8163. de gav mig
8165. att vi borde
8168. att ta oss
8169. att ni ville
8170. att ni gör
8172. att jag går
8174. är så här
8175. är ju så
8178. är det samma
8183. vill du ringa
8185. vill du ge
8191. vad trodde du
8192. vad kan vi
8195. ut med honom
8198. tror du mig