QUERIES

Queries 8101 - 8200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8100 - 8200


8113. inte vara så
8114. inte att få
8116. hur man skall
8117. hur fick han
8118. har vi också
8125. ett så stort
8129. en så vacker
8131. en man kan
8132. en enda sak
8133. en del har
8136. du kommer få
8139. du får gå
8146. det blir för
8152. det är dr
8156. de gav mig
8179. var en viktig
8180. var du bor
8182. vad som gör
8186. vad heter ni
8188. upp på taket
8189. ton per år
8193. ta dig samman
8195. som de kan
8198. så gör det
8199. säg det inte