QUERIES

Queries 8201 - 8300

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8200 - 8300


8209. ni kan ta
8215. leda till att
8217. kan du skriva
8222. jag ta upp
8229. jag har hans
8233. i hans ögon
8234. i detta avtal
8237. hon är helt
8238. har du gått
8242. hade han inte
8259. du har skapat
8261. du fick inte
8262. du bor här
8263. du är kvar
8264. dig just nu
8267. det var gott
8270. de tror på
8275. det går fort
8277. det du inte
8278. det är stor
8285. de kunde ha
8289. bo hos mig
8296. är just nu