QUERIES

Queries 8301 - 8400

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8300 - 8400


8308. vi bör ha
8309. vi är kvitt
8310. var så god
8312. vad blir det
8313. tror du de
8318. sen var det
8324. på fel sida
8326. om vi ser
8328. om två år
8329. om jag blir
8330. om en patient
8331. om du stannar
8334. ni har väl
8335. när hon inte
8343. kan du bara
8348. jag tar dem
8352. jag minns hur
8356. jag har fler
8357. jag går upp
8362. i samma båt
8366. i din bil
8367. hon såg ut
8371. har varit på
8374. han tycker om
8387. du har jobbat
8391. det ligger i