QUERIES

Queries 8401 - 8500

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8400 - 8500


8408. jag är bäst
8410. inte om jag
8413. i mitt hem
8414. i ditt hus
8415. hur var din
8417. hur du ser ut
8419. hon är hans
8423. har du tittat
8424. har du spelat
8425. har du rätt
8437. du var hans
8438. du var aldrig
8441. du tänka dig
8446. du kan bo
8447. du har köpt
8448. du gör inte
8450. det var gott
8453. det gick så
8454. det blir för
8459. den har inte
8463. bara för dig
8467. att låta mig
8473. är för att
8474. är en dröm
8475. är det ingen
8476. annat val än
8477. allt går bra
8479. vi på väg
8480. vi litar på
8484. vi är två
8485. vi är lite
8486. vet han om
8487. vem sa det
8488. vem är din
8489. vart du vill
8490. var hon borta
8494. vad gör den
8496. tyst med dig
8497. tro på dig