QUERIES

Queries 8801 - 8900

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8800 - 8900


8802. klarar du dig
8803. kan vi kanske
8804. kan vi hitta
8810. jag tro på
8814. jag ska jobba
8821. i vårt hus
8822. i stor skala
8823. inte i kväll
8825. i en bur
8827. i dag måste
8828. i att ge
8830. hon är rädd
8833. har vi kommit
8847. du borde ta
8857. det ser jag
8860. det gör han
8869. de är helt
8883. är han så
8885. är en klar
8886. är det redan
8888. anges i punkt
8890. vi talat om
8893. vi får ta
8898. ur det här