QUERIES

Queries 8901 - 9000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8900 - 9000


8907. som vi hoppas
8908. som hon har
8912. ser han ut
8916. om man kan
8917. om jag sa att
8919. ni två har
8920. när det blir
8923. man kan få
8929. jag var helt
8932. jag tar henne
8933. jag svek dig
8944. jag gav er
8946. jag drömt om
8949. inte var så
8950. inte har nåt
8954. innan du får
8958. hon är smart
8959. har ni ingen
8978. ett nytt namn
8981. en sista sak
8983. du ska ge
8984. du kan söka
8985. du har ringt
8987. du borde se
8990. du är modig
8992. de vet vad
8993. det var vi