QUERIES

Queries 8901 - 9000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 8900 - 9000


8913. jag kan inget
8925. jag är vuxen
8929. inte om han
8931. i fyra timmar
8932. i dag är det
8935. henne vid liv
8936. har ni något
8938. här en stund
8939. har en poäng
8941. han var sjuk
8944. han är hemma
8946. ge det här
8948. förr i tiden
8953. för det jag
8958. för att be
8959. få se dig
8961. får inte gå
8963. du var gift
8965. du sett henne
8966. du kom ihåg
8967. du kan vinna
8971. du har mig
8976. du bröt mot
8979. det visar sig
8995. den är i
8997. att tycka om