QUERIES

Queries 9101 - 9200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 9100 - 9200


9101. han gav oss
9103. gå i pension
9115. du tar det
9116. du sköt mig
9117. du ger upp
9118. du får komma
9122. din mamma sa
9123. de var så
9129. det gör de
9133. det att ge
9135. det är ofta
9139. den väg som
9142. den är redan
9144. de måste få
9154. är i morgon
9158. vi var så
9160. vi ska hålla
9161. vi ses på
9162. vi kommer in
9164. vid ett möte
9175. som vi kallar
9181. resten av oss
9188. nu har det
9189. ni är båda
9196. låt det inte
9199. kan du lägga