QUERIES

Queries 9201 - 9300

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 9200 - 9300


9201. jag veta det
9202. jag ska ge er
9207. jag heter dr
9208. jag hade sagt
9217. i ett hörn
9220. i den stat
9221. hoppas du har
9223. honom vid liv
9224. hon bor i
9229. har gjort oss
9230. har gett upp
9245. en ny era
9247. en i taget
9248. du minns inte
9251. du kan bara
9252. du har bra
9256. det vi har
9257. det var inga
9258. det var dags
9262. det har gjort
9264. det du söker
9274. då har jag
9280. att jag blir
9285. att din far
9286. är jag död
9287. är en person
9289. är det den
9291. allt är så
9293. vi skulle gå
9295. vi sett att
9296. vi lade fram
9297. vi kunde få
9298. vi har olika