QUERIES

Queries 9601 - 9700

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 9600 - 9700


9604. vad ni gjorde
9610. som den här
9613. ska vi spela
9620. så fort jag
9623. om ett år
9635. kan ni ge
9641. jag var full
9656. jag är bög
9658. i tusen år
9659. inte nu igen
9660. inte borde ha
9662. i mitt fall
9667. i denna stad
9669. hon har det
9684. en maskin som
9687. en bra kvinna
9689. du ser på
9690. du och pappa