QUERIES

Queries 9701 - 9800

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries 9700 - 9800


9702. det varje dag
9708. det är rent
9717. de har det
9722. bara en dag
9727. att mer än
9728. att låta dig
9730. att en person
9733. vissa rum har
9742. vad som sker
9743. vad gör den
9750. som tar dig
9754. om att få
9755. ni ville ha
9758. min pappa sa
9764. med en kniv
9772. kan man köpa
9775. kan du börja
9780. jag säger er
9784. jag kan spela
9785. jag kan köpa
9790. jag har jagat
9794. jag gick inte
9799. jag är mitt