ADMIRATION EN NÉERLANDAIS

Traduction de Admiration en Néerlandais

Résultats: 240, Temps: 0.1121

Exemples d'utilisation de Admiration dans une phrase et leurs traductions

Respect, admiration, prestige.
Respect, bewondering, prestige.
Mon admiration pour M. Pollock s'accroît.
Mijn bewondering voor Mr. Pollock groeit.
Montrez votre admiration à ce véritable héros américain, Dutch l'Embrayeur!
Toon uw waardering voor een echte Amerikaanse held, Dutch the Clutch Jenkins!
Vous avez ma plus grande admiration.
Je hebt mijn diepste waardering.

Ontzag

( crainte , respect , craignez )
Est-ce que cela remplira le fidèle d'admiration, Cardinal?
Vult het de gelovigen met ontzag, kardinaal?
Ce que j'éprouvais, c'était de la révérence mêlée d'admiration.
Ik had de ganse tijd zo'n gevoel van ontzag.

De bewondering

( crainte , respect , craignez )
Toute admiration mise à part, comment recommandez-vous de tuer ça?
De bewondering daargelaten, Dr. Bishop, hoe adviseert u deze dingen te doden?
Ils se nourrissent de l'admiration de leur proie.
Ze voeden zich met de bewondering van hun prooi.
D'autres exemples de phrases
Mon admiration pour les femmes, est égale à la peur qu'elles me procurent.
Mijn bewondering voor vrouwen is gelijk aan de angst die ze mij geven.
J'ai une grande admiration pour la confiance qui règne entre vous.
Ik heb heel veel bewondering voor het vertrouwen dat jullie in elkaar hebben.
Nous n'avons que respect et admiration pour vous!
We hebben alleen maar respect en bewondering voor u!
Quand j'ai commencé ici, j'étais en admiration.
Toen ik hier begon, had ik veel ontzag.
Il était hors de réelle admiration.
Het was uit echte bewondering.
Général, vous avez notre admiration.
Generaal, u heeft onze bewondering.
Je demande pas votre pitié ou votre admiration.
Ik vraag niet om uw medelijden... of uw bewondering.
J'ai toujours eu une grande admiration pour señora Yvonne.
Ik heb altijd veel bewondering voor mevrouw Yvonne.
Elle mérite respect et admiration.
Ze verdient respect en bewondering.
Bien que j'ai un immense admiration pour ce que font ces gars.
Ik heb wel een enorme bewondering voor wat jullie doen.
Véritable admiration.
Ware bewondering.
Oh, mon Dieu, il se lézarde dans leur admiration.
Oh, God, hij koesteren in hun bewondering.
Tu fais toujours ça, tu confonds amour et admiration.
Dat doe je altijd. Liefde en bewondering verwisselen.
J'ai lu les post modernistes avec un certain intérêt... avec même admiration.
Ik heb de post modernisten gelezen met enige interesse, zelfs bewondering.
Ella regardait ce brave Ecureuil avec une admiration nouvelle.
Karen bekeek de dappere Eekhoorn... met hernieuwde bewondering.
Admiration mutuelle.
Wederzijdse bewondering.
J'ai une profonde admiration pour votre lutte.
Ik heb de diepste bewondering voor je strijd.
O'Brien prône le renversement violent du gouvernement, et a ouvertement professé son admiration pour Hitler.
Mr O' Brien is voorstander van een staatsgreep. Hij bewondert Hitler.
Mon épouvante n'a d'égal que mon admiration pour votre dextérité.
Mijn afgrijzen van uw misdaden is gelijk aan de waardering voor uw kunde.
Ça a toujours forcé mon admiration.
Dat heb ik altijd bewonderd.
Permettez-moi de dire toute l'admiration que j'ai pour Mme Lambert.
Ik moet zeggen dat ik grote bewondering heb voor rapporteur Lambert.
Il n'avait que de l'admiration pour votre femme.
Hij sprak met lof over uw vrouw.

Résultats: 240, Temps: 0.1121

Voir également


son admiration
zijn bewondering hij bewondert haar bewondering uitspreken
votre admiration
uw bewondering uw waardering
exprimer mon admiration
mijn bewondering uitspreken mijn waardering uitspreken mijn appreciatie uitdrukken uitdrukking geven aan mijn waardering mijn bewondering tot uitdrukking
de mon admiration
mijn bewondering uitspreken van mijn appreciatie om mijn bewondering
plus grande admiration
diepste waardering veel respect grote bewondering veel bewondering
et mon admiration
en bewondering en waardering
et notre admiration
en bewondering
admiration pour leur
bewondering voor hun bewonderen vanwege hun
admiration devant vos
de indruk van je
j'ai de l' admiration
chumley ik heb bewondering ik er een erkenning voor heb ik koester bewondering
une attitude d' admiration
houding van verwondering

"Admiration" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus