AVANT QUE JE NE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Avant Que Je Ne en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 237, Temps: 0.0225

Exemples d'utilisation de Avant Que Je Ne dans une phrase et leurs traductions

Mais avant que je ne parte.
Maar voordat ik ga.
Avant que je ne change d'avis.
Voordat ik van gedachten verander.

Vooraleer ik

Avant que je ne devienne fou.
Vooraleer ik gek word.
Enlève-toi de là avant que je ne te mange.
Maak dat je wegkomt vooraleer ik je opeet.

Voor ik er

Avant que je ne regrette de vous avoir loué mes affaires.
Voor ik er spijt van krijg dat ik jullie m'n spullen heb uitgeleend.
Non, pas avant que je ne demande.
Niet voor ik er naar vroeg.

Dat was voordat ik

Avant que je ne devienne un pantin.
Dat was voordat ik 'n pop was.
Avant que je ne sache tout.
Maar dat was voordat ik het hele verhaal kende.
D'autres exemples de phrases
Mais pas avant que je ne te donne quelque chose.
Maar niet voordat ik je iets geef.
Tu ferais mieux de te barrer avant que je ne sorte ma tapette à tapis.
Je kunt beter maar verdwijnen vooraleer ik mijn mattenklopper bovenhaal.
Avant que je ne vous tue, Je veux savoir pourquoi?
Voordat ik je omleg wil ik weten waarom?
Il a cru en moi avant que je ne crois en moi-même.
Hij geloofde in mij voordat ik in mezelf geloofde.
Avant que je ne vienne, je ne sais pas.
Voordat ik kwam, weet ik niet.
C'était avant que je ne sois infecté.
Het was voordat ik geïnfecteerd raakte.
Avant que je ne te pose.
Voordat ik jou neerhaal.
Avant que je ne continue, avez-vous tous été examinés?
Voordat ik verder ga, zijn jullie allemaal onderzocht?
Sortez d'ici avant que je ne vous tue tous.
Ga hier weg voordat ik jullie allemaal ombreng.
Allons-y avant que je ne change d'avis.
Laten we gaan voordat ik van gedachten verander.
Partez, avant que je ne vous jette dans le donjon!
Vertrek, voordat ik je in de kerker laat gooien!
C'était avant que je ne travaille avec elle.
Dat was voordat ik met haar werkte.
Anna m'a dit que vous vouliez me voir avant que je ne descende.
Anna zei dat je me wilde zien voordat ik naar beneden gaan.
Trey les a effacées avant que je ne les touche.
Trey heeft ze er afgeveegd voordat ik ze aanraakte.
Cette chanson était très populaire juste avant que je ne parte.
Dit liedje was populair vlak voordat ik vertrok.
Caroline, fais-moi sortir d'ici avant que je ne la blesse!
Caroline, haal me hieruit voordat ik haar iets aandoe!
Tu as une minute avant que je ne lui casse le cou.
Je hebt één minuut voor ik zijn nek breek.
Avant que je ne rentre.
Nog voordat ik thuis kwam.
Nettoie ça avant que je ne te tue.
Ruim dat op, voordat ik je vermoord.
Vous essayez de m'enlever mes affaires avant que je ne sois prête!
Je probeert dingen weg te halen voordat ik er klaar voor ben!
Maintenant dégagez de ma propriété avant que je ne vous fasse tirer dessus.
Ga nu van mijn land af voordat ik je laat neerschieten.
Il est mort avant que je ne puisse lui demander.
Hij stierf voordat ik het kon vragen.

Résultats: 237, Temps: 0.0225

Voir également


avant que je ne vous
voordat ik je voordat ik jullie voordat ik u alvorens ik u
avant que je ne te
voordat ik je voordat ik jou vooraleer ik je maar op voor ik je
pas avant que je ne
niet voordat ik niet eerder dan ik niet al ik ze
moi avant que je ne
mij voordat ik me voor ik meer
ne dites rien avant que je
niets zeggen totdat ik
en lui avant que je ne vous
aan hem voordat ik jullie
avez-vous cru en lui avant que je ne
jullie geloven aan hem voordat ik
avant que tu ne
voordat je voordat jij vooraleer je
avant que vous ne
voordat je voordat u voordat jullie voordat jij
avant que nous ne
voordat we voordat wij alvorens we

S Synonymes de "avant que je ne"


avant de me
avant mon
tant que je
jusqu'à ce que je

"Avant que je ne" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus