RECHERCHE ALPHABÉTIQUE

BB

bbb
BBB
bb part des réassureurs
bb aandeel van herverzekeraars
bb andere

BC

bce
ECB
de ecb.toelichting:
bcd
bcd
ecb.toelichting:

BD

bds
de rechter muisknop de rechtermuisknop
bda
BDA


BF

bfr
BFR belgische frank
bfa
BFA
bfs
BFS

BG


BM

bmi
BMI IMG
b'moth
bmx
BMX
bmk
.bmk

BN

bnl
BNL
voor
bnfices imposables
de belastbare winstBR

brussel bruxelles brussels brussel-
brussels hoofdstedelijk het brussels hoofdstedelijk brussel-hoofdstad het brusselse hoofdstedelijke het brusselse hoofdstedelijke gewest hoofdstedelijk gewest brusselse hoofdstedelijke brusselse hoofdstedelijk brussel hoofdstad
britse britten verenigd koninkrijk VK groot-brittannië engelsen british brits
octrooi brevet patent vaarbevoegdheidsbewijs gemeenschapsoctrooi een vaarbevoegdheid brevetten octrooi- patenten vaarbevoegdheidsbewijzen
korte hoe dan ook kortom maar goed maar beknopt zal kort houden snel enfin ook maargoed een notendop dan hoe hoedanook kortstondigBU

begroting budget begrotingsmiddelen begrotingen budgetten budget- -begroting
but
doel om bedoeling teneinde oog doelstelling oogmerk beoogt doeleinden doelpunt goal
bulgarije bulgaarse de bulgaarse bulgarije's
budgettaire begroting begrotingszaken begrotingscontrole het begrotings- begrotingsbeleid begrotingsjaar begrotingsgebied begrotingsmiddelen budget begrotingssituatie het begroting- begrotingsprocedure budgetaire de begrotingen
budgettaire begroting begrotingsmiddelen begrotingsbeleid begrotingsgebied budgetaire begrotingskredieten begrotingsprocedure begrotingszaken begrotingsbepalingen
buil bull punt buil. -buil -bull
begrotingen budgetten begrotingscommissie begrotingsmiddelen begroting budget budgets


BW

bwiza
bwiza
bwiza-bujumbura