C'ÉTAIT UNE BONNE EN NÉERLANDAIS

Traduction de C'était Une Bonne en Néerlandais

Résultats: 243, Temps: 0.1301

het was een goede (28) het was een mooie (2) het was een goeie (3) het was een leuke (3) het was een goed (20)

Exemples d'utilisation de C'était Une Bonne dans une phrase et leurs traductions

Het was een goede

C'était une bonne patronne.
Het was een goede bazin.
C'était une bonne affaire.
Het was een goede deal.

Het was een mooie

C'était une bonne affaire.
Het was een mooie zaak.
C'était une bonne affaire.
Het was een mooie klus.

Het was een goeie

C'était une bonne cachette.
Het was een goeie plek.
C'était une bonne fille.
Het was een goeie meid.

Het was een leuke

C'était une bonne surprise.
Nou, het was een leuke verrassing.
C'était une bonne surprise.
Het was een leuke verassing.
D'autres exemples de phrases
C'était une bonne offre.
Het was een goede deal.
C'était une bonne décision.
Het was een goede beslissing.
C'était une bonne performance, juste le mauvais public.
Het was een goede voorstelling, alleen het verkeerde publiek.
C'était une bonne idée, mais on avait pas la bonne personne.
Het was een goed idee, maar niet de juiste uitvoering.
C'était une bonne bagarre.
Het was een goeie knokpartij.
C'était une bonne année.
Het was een goed jaar.
C'était une bonne journée.
Het was een leuke dag.
C'était une bonne théorie.
Het was een goede theorie.
C'était une bonne soirée, madame.
Het was een goede avond, mevrouw.
C'était une bonne initiative, et je tiens à vous en féliciter.
Het was een goed initiatief en daarmee wil ik u feliciteren.
C'était une bonne chrétienne.
Het was een goede, godsvruchtige vrouw.
C'était une bonne initiative.
Het was een goed initiatief.
C'était une bonne piste... tu dois la suivre.
Het was een goede aanwijzing, je moest wel.
C'était une bonne idée de l'inviter.
Het was een goed idee haar uit te nodigen.
C'était une bonne blague, non?
Het was een goede grap, toch?
C'était une bonne conversation.
Het was een goed gesprek.
C'était une bonne idée.
Het was een goed spel.
C'était une bonne décision, une très bonne décision.
Het was een goede zet van je, een hele goede zet.
C'était une bonne solution.
Het was een goede oplossing.
C'était une bonne idée, Guy.
Het was een goed idee, Guy.
Je veux dire, c'était une bonne vie.
Ik bedoel, het was een goed leven.
C'était une bonne réunion.
Het was een goede bijeenkomst.

Résultats: 243, Temps: 0.1301

Voir également


c'était une bonne soirée
was een fijne avond dat was een goede avond wat een wereldparty het is prima gegaan
c'était une bonne année
dat was een goed jaar het een goed jaar dat was een fantastisch jaar
c'était une bonne épouse
ze was een goede vrouw ze was een lieve vrouw was een goeie vrouw
c'était une bonne nuit
het was een goede nacht het was een goede avond
c'était une bonne scène
dat was oké voor 'n horrorfilm het was 'n goeie scéne
c'était une bonne soeur
zij non ze was 'n non
c'était une bonne expérience
was een leuk experiment was dit een goede ervaring
c'était une bonne réunion
het was een goede bijeenkomst
que c'était une bonne surprise
dat 't 'n fijne verrassing was dat het een goede verrassing was
toujours que c'était une bonne
het nog steeds 'n goed
c'est une bonne
dat is een goede
c'était une belle
het was een mooie het was een prachtige het was een leuk
c'était une autre
dat was een andere
c'était une fille
het een meisje is het was een meisje
c'était une femme
het een vrouw was

Mot par mot traduction


c'était
-

"C'était une bonne" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus