C'EST EUX EN NÉERLANDAIS

Traduction de C'est Eux en Néerlandais

Résultats: 239, Temps: 0.2136

zij zijn het (17) ze (7) zij zouden (5) dat deden zij (1) zij waren het (5) het is zij (4)

Exemples d'utilisation de C'est Eux dans une phrase et leurs traductions

C'est eux, on fonce sur place!
Zij zijn het. We gaan ter plaatse!
C'est eux. Ils nous ont trouvé.
Zij zijn het, ze hebben ons gevonden.

Ze

( elle , ils , elles )
C'est eux qui donnent le plus de mal.
Ze bezorgden de grootste overlast.
C'est eux qui ont versé le sang en premier, pas toi.
Ze trok de eerste bloed, niet jij.
C'est eux qui devraient être sous terre.
Zij zouden onder de grond moeten liggen,
C'est eux qui devraient payer!
Zij zouden moeten betalen,!
D'autres exemples de phrases
C'est eux! Ils sont venus me tuer!
Zij zijn het, ze komen me vermoorden!
C'est eux qui avaient le moins d'arbres.
Ze hadden er veel en weinig bomen.
C'est eux, Carl, ils sont là!
Zij zijn het, carl. Ze zijn hier!
C'est eux.
Dat deden zij.
C'est eux qui m'ont influencé.
Ze hebben me gedwongen.
C'est eux qui devraient être jugés.
Zij zouden degenen moeten zijn, die terecht staan.
Non. C'est eux.
Nee, zij waren het.
Merde, c'est eux.
Kolere, zij zijn het.
C'est eux ou nous!
Het is zij of wij!
C'est eux qui vous ont dit de le faire.
Ze hebben je tegen me opgezet.
C'est eux qui devraient avoir peur.
Zij zouden bang moeten zijn.
C'est eux qui m'ont envoyée ici.
Zij waren het die mij hierheen gestuurd hebben.
Madame, c'est eux.
Mevrouw, zij zijn het.
C'est eux ou moi.
Het is zij of ik.
C'est eux, les Warriors!
Zij waren het, de Warriors!
C'est eux qui vont nous chasser et ils ne nous lâcheront pas.
Ze jagen op ons en geven niet snel op.
C'est eux qui doivent avoir peur de nous.
Zij zijn het die voor ons bang zouden moeten zijn.
C'est eux qui devraient me supplier!
Ze moesten mij smeken!
Regarde, c'est eux.
Kijk, zij zijn het.
C'est eux, pas vrai?
Zij waren het, niet?
Allez les gars, c'est eux ou nous!
Okay, jongens, het is zij of wij!
Monsieur, c'est eux.
Meneer, zij zijn het.
C'est eux. Ils l'ont emmené, j'en suis sûre.
Zij waren het, ze hebben hem meegenomen, ik weet het zeker.
C'est eux ou moi.
Het is zij of mij.

Résultats: 239, Temps: 0.2136

Voir également


mais c'est eux
maar zij zijn maar ze maar het is nu zij
c'est eux tous
dat zijn ze allemaal
c'est eux ou moi
het hun zouden zijn of mij het is zij of mij zij of ik
c'est eux qu' on
mensen zouden we zij zijn het die we
c'est eux qui vous
zijn jullie degene die ze bent u door hen
c'est eux qui te
word je ook zijn zij degene die jou aan
je crois que c'est eux
ik denk dat deze mannen volgens mij zijn dat ze ik denk dat zij 't zijn volgens mij komen ze
c'est pour eux
het voor hen is zij zijn de reden
c'est chez eux
het hun thuis is daar het blijft hun thuis dit was hun thuis
c'est entre eux
het is tussen hun dit is tussen die twee
c'est important pour eux
het is belangrijk voor hen het zo belangrijk is voor hun het belangrijk voor ze is
c'est nous contre eux
is het ons tegen hen

Mot par mot traduction


Phrases dans l'ordre alphabétique


c'est eux

"C'est eux" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus