C'EST POURQUOI JE SUIS EN NÉERLANDAIS

Traduction de C'est Pourquoi Je Suis en Néerlandais

Résultats: 234, Temps: 0.0836

Exemples d'utilisation de C'est Pourquoi Je Suis dans une phrase et leurs traductions

Et c'est pourquoi je suis ici.
En daarom ben ik hier.
C'est pourquoi je suis venu.
Daarom ben ik gekomen.
C'est pourquoi je suis parti Kelly.
Dat is waarom ik wegging, Kelly.
C'est pourquoi je suis venu ici a la recherche d'un sorcier.
Dat is waarom ik hier kwam op zoek naar een tovenaar.

Daarom zit ik

C'est pourquoi je suis dans ma machine.
Daarom zit ik in mijn knijpmachine.
C'est pourquoi je suis ici, et vous là-bas.
Daarom zit ik hier en ben jij daar.
C'est pourquoi je suis venu.
Daarom kwam ik ook naar beneden.
C'est pourquoi je suis venue.
Daarom kwam ik naar hier.
C'est pourquoi je suis partie.
Daarom ging ik ervandoor.
C'est pourquoi je suis parti.
Daarom ging ik weg.
D'autres exemples de phrases
C'est pourquoi je suis ici.
Daarom ben ik hier.
C'est pourquoi je suis là.
Daarom ben ik hier.
C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui.
Dat is waarom ik hier vandaag kwam.
C'est pourquoi je suis en colère.
Daarom ben ik boos.
C'est pourquoi je suis avec toi, mon grand garçon.
Dat is waarom ik voor je viel, grote jongen.
C'est pourquoi je suis ici.
Daarom zit ik hier.
C'est pourquoi je suis là.
Dat is waarom ik langs kom.
C'est pourquoi je suis là, Darleen.
Daarom zit ik hier, Darleen.
C'est pourquoi je suis là.
Daarom ben ik nu hier.
C'est pourquoi je suis à Washington.
Daarom kwam ik naar WashingtonDC.
C'est pourquoi je suis là, n'est-ce pas?
Dat is waarom ik hier ben hè?
C'est pourquoi je suis là.
Daarom zit ik hier.
Je ne savais pas quoi dire ni comment expliquer, c'est pourquoi je suis partie.
Ik wist niet wat ik moest zeggen, daarom ging ik weg.
C'est pourquoi je suis là.
Daarom kwam ik naar hier.
C'est pourquoi je suis devenue pédiatre.
Daarom ben ik kinderarts geworden.
C'est pourquoi je suis le soldat parfait.
Daarom ben ik een perfecte soldaat.
C'est pourquoi je suis revenu.
Dat is waarom ik terug kwam.
C'est pourquoi je suis toujours là.
Daarom ben ik nog steeds hier.
C'est pourquoi je suis sur leboncoin en train d'acheter un vélo.
Dat is waarom ik op kapazaa zit om een fiets te kopen.
Mais c'est pourquoi Je suis ici.
Maar daarom ben ik hier.

Résultats: 234, Temps: 0.0836

Voir également


c'est pourquoi je suis ici
daarom ben ik hier dat is waarom ik hier ben dat is de reden dat ik hier ben is eigenlijk de reden waarom ik hier ben
c'est pourquoi je suis favorable
daarom ben ik voorstander daarom steun ik om die reden ben ik voorstander daarom ben ik ingenomen ik sta daarom positief tegenover
et c'est pourquoi je suis
en daarom ben ik en dat is de reden waarom ik
c'est pourquoi je suis revenu
daarom kwam ik terug het is waarom ik terug kwam daarom ben ik teruggekeerd
c'est pourquoi je suis si
daarom ben ik zo dat is waarom ik het zo
c'est pourquoi je suis content
daarom ben ik blij daarom ben ik verheugd daarom doet het me deugd
c'est pourquoi je suis également
daarom vind ik het ook daarom ook ben ik daarom pleit ik ook daarom stem ik ook
c'est pourquoi je suis particulièrement
ik ben daarom uitermate daarom ben ik erg daarom ben ik bijzonder
c'est pourquoi je suis toujours
daarom ben ik altijd daarom ben ik nog
c'est pourquoi je suis d' avis
daarom ben ik van mening daarom meen ik derhalve ben ik van mening
et c'est pourquoi je suis
en daarom ben ik hier
c'est pourquoi je suis devenu détective
daarom werd ik een detective daarom werd ik een privé-detective
c'est pourquoi je suis d' accord
daarom ben ik het eens daarom ga ik akkoord

"C'est pourquoi je suis" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus