COÛTERA EN NÉERLANDAIS

Traduction de Coûtera en Néerlandais

Résultats: 236, Temps: 0.7768

Exemples d'utilisation de Coûtera dans une phrase et leurs traductions

Mais ça te coûtera 2 millions de.
Maar die kosten je twee miljoen.
Je sais pas combien ça coûtera pour la faire sortir.
Ik weet niet hoeveel het gaat kosten om haar daar weg te krijgen.

Is

( est , a , constitue )
Ça coûtera plus cher.
Het is nu duurder.
Mais cela coûtera très cher.
Maar het is wel duur.
D'autres exemples de phrases
Ça vous coûtera bien plus de 500.
Dat kost u veel meer dan 500 dollar.
L'essence coûtera plus que la voiture.
De benzine kost meer dan de auto.
Ce mensonge vous coûtera une autre semaine de suppression de télé et de jeux vidéo.
Die leugen kost jullie nog een week tv en videospelletjes.
Ça leur coûtera moins.
Het kost ze minder.
Ça vous en coûtera un supplément.
Dat kost wel wat extra.
Ça nous coûtera combien si on ferme ce soir?
Hoeveel gaat het kosten als we vanavond dichtgaan?
Ça vous coûtera le cheval.
Het kost je het paard.
Ça me coûtera combien?
Hoeveel gaat het me kosten?
Oui, ça vous coûtera 25 cents le mot.
Ja, dat kost u 25 cent per woord.
Et qu'est-ce que cela nous coûtera exactement?
En wat gaat ons dat precies kosten?
Tu sais combien ça nous coûtera?
Weet je wat dit ons gaat kosten?
Combien coûtera un U-boat?
Hoeveel kost een U-boat?
Nous devons recapitaliser les banques et cela coûtera énormément d'argent.
We moeten de banken herkapitaliseren, en dat zal een enorme hoeveelheid geld gaan kosten.
Combien ça coûtera?
Hoeveel kost het?
Ne fais pas cette bêtise qui te coûtera ta vie pose ton arme.
Maak geen fout die je het leven kan kosten. Leg dat pistool neer.
Ça nous coûtera 2 000 dollars de plus, je vais arranger ça.
Dat kost $2000 extra. Ik regel het wel.
Un master UE de deux ans coûtera par conséquent 30 000 euros;
Dienovereenkomstig zou een tweejarige masteropleiding van de Europese Unie 30 000 euro kosten.
Mais ça te coûtera 10 shillings.
Maar het kost je tien shilling.
Ça vous coûtera un dollar.
Het kost je een dollar.
Cela lui coûtera 50 000.
Het gaat hem 50.000 kosten.
Mais ça vous coûtera la vie.
Maar dat kost je je leven.
Ça vous coûtera 100 billets.
Dat gaat je honderd pegels kosten.
Combien coûtera une expansion, si nous devons acheter des droits?
Wat kost een uitbreiding wanneer we rechten moeten inkopen?
C'est ce que ça coûtera.
Dat is wat het gaat kosten.
Je me fiche de ce que ça coûtera.
Maakt me niet uit het wat het kost.
Ça coûtera une fortune.
Het gaat een vermogen kosten.

Résultats: 236, Temps: 0.7768

Voir également


coûtera probablement
waarschijnlijk zal kosten kost het waarschijnlijk
sa construction coûtera
de bouw ervan kost zijn de bouwkosten
mais ça vous coûtera
maar het zal je veel geld kosten maar dat kost jou
ne coûtera pas plus
niet meer kosten dan het kost niet meer
lui coûtera une fortune
gaat een fortuin kosten
ça ne vous coûtera rien
het zal je geen cent kosten het kost u geen cent het kost jou niets het zal u niets kosten dat het je geen cent kost
et ça ne te coûtera
en het kost je en dat kost je alleen maar
ça ne me coûtera rien
het kost mij niets
qu'est-ce que ça me coûtera
wat gaat het me kosten

Phrases dans l'ordre alphabétique


coûtera

"Coûtera" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus