COOP EN NÉERLANDAIS

Traduction de Coop en Néerlandais

Résultats: 242, Temps: 0.6329

Exemples d'utilisation de Coop dans une phrase et leurs traductions

Cooper

T'as de la chance, d'avoir un homme comme Coop.
Jij hebt geluk... Dat je een man als Cooper hebt.
C'est important pour le pays et pour Sterling Coop.
Voor mij wel. En voor Sterling Cooper.
D'autres exemples de phrases
Titre: Coop Banka, a. s.
Benaming: Coop Banka, a.s.
Un effet réseau renforcement des projets Coop.
Een netwerkeffect hebben versterking van Co-op projecten.
Merde Coop! Tu m'as presque touché.
Verdomme Coop, je raakte me bijna.
Coop le sait, il m'a pardonnée.
Coop weet het. Hij heeft me vergeven.
Bon sang, Coop avait raison.
Godverdomme, Coop had gelijk.
Je sais, Coop.
Ik weet het, Coop.
Ignore-le, Coop.
Negeer hem, Coop.
Je t'ai dit de l'ignorer, Coop.
Ik zei je hem te negeren, Coop.
Je l'ai fait pour nous, Coop.
Ik deed het voor ons, Coop.
Hé, Coop.
He, Coop.
Tu m'entends, Coop?
Hoor je me, Coop?
Je suis Nick Cooper, mes amis m'appellent Coop.
Ik ben Nick Cooper. M'n vrienden noemen me Coop.
Mais elle a besoin de toi, Coop.
Maar ze heeft je nodig, Coop.
Ecoute, Coop.
Luister, Coop.
Appelez-moi Coop.
Noem me Coop.
Et j'ai embrassé Coop.
En ik kuste Coop.
Excusez-moi, Coop?
Excuseer me, Coop?
Nom de la société Officina Creativa Soc. Coop Sociale.
Bedrijfsnaam Officina Creativa Soc. Coop Sociale.
Je les ai donnés à Coop.
Ik gaf ze aan Coop.
Et maintenant, Coop se pavane avec ton bijou.
Tja, Nu pronkt Coop met jouw juwelen.
Le grand Coop.
De Grote Coop.
On va aller à la coop. On aura dix euros la livre.
Kom mee naar de Co-op, We krijgen tien euro per pond.
Je chante au mariage de Coop.
Ik ga zingen op Coop's bruiloft.
Je le jure, Coop. Je vais te descendre.
Ik zweer het Cooper, ik vermoord je.
Coop Hauts Fonctionnaires Experts.
Samenwerkingsraad Hoge ambtenaren Deskundigen.
Coop? C'est quoi"coop"?
Wat is 'n coop?
Salut, Dr Coop.
Hey, Dr. Freedman.
C'est ainsi que marche la coop.
Zo werkt dat bij ons.

Résultats: 242, Temps: 0.6329

Voir également


de coop
van coop
et coop
en coop en cooper
solomon coop
solomon coop
TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus