COSTAUD EN NÉERLANDAIS

Traduction de Costaud en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 0.7466

Exemples d'utilisation de Costaud dans une phrase et leurs traductions

Il est costaud ou verni.
Hij is sterk of heeft geluk.
Le tueur devait être costaud, et même, la lame se casserait.
De dader moet sterk zijn, en het mes zou breken.
Parce qu'il est costaud et que tu es petit!
Omdat hij groot is en jij klein!
Parce que je suis costaud et que vous êtes petites.
Want ik ben groot en jullie zijn klein.
T'est un grand costaud.
Jij bent een grote jongen.
Tu peux arrêter un gros costaud avec ça.
Je kan er een hele grote jongen mee stoppen.

Vent

( type , gars , mec )
Le grand costaud qui ne sourit pas!
Die grote vent die nooit lacht!
Il progresse assez bien. Vous voyez ce costaud?
Zie je die stevige vent?

Potig

Un costaud, blessé à la tête?
Potig, met een hoofdwond?
Je sais pas, mais il est costaud!
Geen idee, maar hij is potig!
D'autres exemples de phrases
Plutôt costaud?
Vrij sterk?
Costaud, marrant.
Sterk, geestig.
Parce que je suis costaud et que t'es petit.
Want ik ben groot en jij bent klein.
Regarde-toi, sacré costaud.
Kijk jou eens, ouwe jongen.
Et costaud aussi.
En sterk ook.
T'es costaud, mais y a des vampires dehors.
Je bent wel groot, maar er loopt een vampier rond.
J'ai l'air hyper costaud à côté d'elles.
Ik zie er zo sterk uit als ik naast ze sta.
Je recherche un jeune garçon, une jeune fille et un gros costaud de cowboy.
Ik zoek een jongen, een meisje en een grote, stoere cowboy.
Je suis costaud mais pas aussi fort.
Ik ben groot, maar niet zo sterk.
Il est trop fort. Trop costaud.
Hij is te hard en te sterk.
Le costaud, Dink, a tué ses parents avec un marteau.
Die grote, Dink, heeft z'n ouders vermoord met een hamer.
Je suis costaud et pas facile à tuer.
Ik ben groot en moeilijk te doden.
Un jeune homme costaud qui s'appelait Minus.
Een jonge, sterke man, genaamd Minus.
Me cherche pas, le costaud, me cherche pas.
Niet duwen, grote. Ga me niet duwen.
Il est grand et très costaud.
Hij is groot en heel sterk.
Bien sûr qu'il est costaud, c'est un Homme d'Acier.
Natuurlijk is hij groot, hij is een krachtpatser.
Le costaud soulève tout ce qui est lourd.
De grote deed al het sjouwwerk.
Le type qui a eu Buck Kendall, il devait être plutôt costaud.
Buck Kendalls moordenaar moet erg sterk geweest zijn.
Il est costaud, le vin!
Dit is sterke wijn!
Si tu étais plus costaud et plus idiot, tu intimiderais probablement les autres.
Als je groter en dommer was, zou je vast ook pesten.

Résultats: 238, Temps: 0.7466

Voir également


et costaud
en sterk en compact en oersterk en lang
plutôt costaud
vrij sterk erg sterk nogal groot vrij goed doorvoed
mais costaud
hoewel hij sterk het nieuwe groot maar machtig maar met pit
c'est costaud
erg sterk zijn best sterk dit is sterk zijn vrij sterk
il est costaud
hij is sterk is hij groot hij is een grote kerel
tu es costaud
bent anders een hele bink je bent een grote kerel je bent een sterke kerel je bent sterk
est assez costaud
hij is sterk genoeg is nogal stevig nogal een terugslag was vrij stevig
grand costaud qui
grote vent die
doit être costaud
moet sterk zijn
il est plus costaud
hij is groter dan hij is sterker dan de meeste hij is taaier dan
plus costaud que toi
groter dan jij
t'as l' air costaud
je ziet er gelukkig stevig uit jij ziet er een harde uit
êtes plus costaud que moi
bent vast sterker dan ik

"Costaud" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus