D'AFFAIRE EN NÉERLANDAIS

Traduction de D'affaire en Néerlandais

Résultats: 242, Temps: 0.1008

Exemples d'utilisation de D'affaire dans une phrase et leurs traductions

Zaak

( affaire , cas , cause )
J'appelais ce genre d'affaire"un vrai saint Jude.
Ik noem zo'n zaak een echte St. Judas.
Quel genre d'affaire est-ce?
Wat voor zaak is het?
Je n'ai jamais perdu ce genre d'affaire.
Ik heb nog nooit een zaak als deze verloren.
Je n'ai jamais perdu d'affaire.
Ik heb nog nooit een zaak verloren.

Een zakelijk

C'était une décision d'affaire.
Het was een zakelijk besluit.
J'ai une proposition d'affaire pour ton père.
Ik heb een zakelijk voorstel voor je vader.
Quel genre d'affaire personnelle?
Wat voor persoonlijke aangelegenheid?
Dans le cadre de la mondialisation, il n'y a plus d'affaire intérieure.
De mensenrechten zijn in onze eengemaakte wereld niet langer een binnenlandse aangelegenheid.
Il s'agit d'une proposition strictement d'affaire.
We maken dit een strikt zakelijk voorstel.
Il s'agit d'affaire.
Het is zakelijk.
D'autres exemples de phrases
Notre modèle d'affaire ne fonctionne plus.
Ons zakelijke model werkt niet meer.
Ça me semble une très mauvaise décision d'affaire.
Dat lijkt mij gewoon een hele slechte zakelijke beslissing.
Pas d'affaire?
Geen zaak?
C'est une modeste réunion d'affaire.
Het is een bescheiden zakelijke bijeenkomst.
Le type d'affaire demande individuelle ou régime d'aide.
Soort zaak individuele aanvraag of steunregeling.
Derk n'a pas d'affaire.
Derek heeft geen zaak.
Il n'avaient aucun ami ou relation d'affaire en commun.
En hadden geen vrienden of zakelijke relaties gemeen.
Si je m'attendais a ce genre d'affaire.
Wat is dit voor een zaak.
Mais... sans les armes du crime nous n'avons pas vraiment d'affaire.
Maar... we hebben niet echt een zaak zonder de moordwapens.
Quel genre d'affaire faites-vous avec Bunky Collier?
Wat voor zaken doe je met Bunky Collier?
Je ne faisais pas attention, j'avais un appel d'affaire.
Ik lette niet echt op. Ik was met een zakelijk telefoontje bezig.
Pas d'arme, pas d'affaire.
Geen pistool, geen zaak.
Vous n'avez pas d'affaire.
Jullie hebben geen zaak.
Je ne fais pas d'affaire avec un fantôme une femme superficielle et stupide!
Ik doe geen zaken met een spook, domme vrouw!
On n'a jamais eu d'affaire là-bas.
Daar hebben we nog nooit een zaak gehad.
Ce genre d'affaire est au-dessus de la loi.
Dergelijk zaken staan boven de wet.
On avait une réunion d'affaire.
We hadden een zakelijke bijeenkomst.
Il n'y a pas d'affaire Ashcombe, Monk.
Er is geen Ashcombe zaak, Monk.
Quel type d'affaire faisiez-vous avec M. Graham?
Welke zaken had mr Graham met u?
C'était un compte d'affaire pour une société appelée Marna.
Het is een zakelijke rekening voor een bedrijf dat Marna. Inc heet.

Résultats: 242, Temps: 0.1008

"D'affaire" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus