DE CHIENS EN NÉERLANDAIS

Traduction de De Chiens en Néerlandais

Résultats: 246, Temps: 0.0317

Exemples d'utilisation de De Chiens dans une phrase et leurs traductions

Van honden

Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en cages expériences.
Richtsnoeren voor de huisvesting van honden in kooien proeven.
Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en enclos stockage, expériences et reproduction.
Richtsnoeren voor het huisvesten van honden in boxen voorraad, proeven en fokken.
Une revue de chiens et d'éléphants?
Maandblad Hond en Olifant?
Tous les types de chiens que l'on peut vouloir.
Elke soort hond die je maar kunt wensen.
D'autres exemples de phrases
Essayez de ne plus tuer de chiens.
Probeer geen honden meer te vermoorden.
T'as combien de chiens?
Hoeveel honden heb je?
Pas de chiens dans la maison.
Geen honden in huis.
Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en cages.
Richtsnoeren voor de huisvesting van honden in kooien proeven.
Il y a trop d'attaque de chiens. Les chenils sont pleins.
Er vielen zoveel honden aan, de asiels zitten vol.
L'importation de chiens et de chats n'est autorisée qu'aux conditions suivantes.
De invoer van honden en katten is slechts toegesaan onder de volgende voorwaarden.
Combien de chiens tu as tué et celui que tu gardes est aveugle?
Hoeveel honden vermoord je, en deze die je wil houden is blind?
Elle n'a pas vraiment de chiens.
Eigenlijk heeft ze geen hond.
Et merci d'avoir tué mes putains de chiens!
En bedankt doodde mijn verdomde hond!
Combien de chiens vous avez?
Hoeveel honden heb je?
D'être accompagné de chiens et/ou d'être porteur d'armes de chasse.
Vergezeld te zijn van honden en/of jachtwapens te dragen.
Elles ne mangent pas de chiens,
Ze eten geen honden.
Les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie(péninsule) sont interdites.
Invoer van honden en katten uit Maleisië( schiereiland) is verboden.
Vous ne vouliez pas de chiens.
Jij wou geen honden.
Qui c'est qui aime les pets de chiens?
Handen omhoog als je van honden scheet houdt?
Pas de chiens.
Geen honden.
Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en cages.
TABEL 7 Richtsnoeren voor de huisvesting van honden in kooien.
G Importation de chats et de chiens pour la pro duction de fourrure: informations.
Q Import van katten en honden voor bontgebruik: informatie.
Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en enclos.
Richtsnoeren voor het huisvesten van honden in boxen.
Vous auriez dû avoir des enfants au lieu de chiens.
Je zou kinderen moeten hebben in plaats van honden.
Je ne dresse pas de chiens.
Ik train geen honden.
Ils n'ont pas de chiens.
Ze hebben geen honden.
Pourquoi utiliser des guêpes au lieu de chiens?
Waarom wespen in plaats van honden?
J'ai grandi avec beaucoup de chiens.
Ik ben met veel honden opgegroeid.
Quel beau couple de chiens savants.
Wat een prachtig stel gedresseerde honden.
J'y ai perdu tant de chiens.
Ik ben al zoveel honden kwijtgeraakt.

Résultats: 246, Temps: 0.0317

Voir également


Mot par mot traduction


de
- van voor om met uit op in tot

"De chiens" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus