DE L'HÉROÏNE EN NÉERLANDAIS

Traduction de De L'héroïne en Néerlandais

Résultats: 240, Temps: 0.1257

heroïne (195) de heroïne (14) heroine (11)

Exemples d'utilisation de De L'héroïne dans une phrase et leurs traductions

Heroïne

( héroïne , héro , héroine )
Pourquoi utiliser de l'héroïne?
Waarom heroïne gebruiken?
J'ai de l'héroïne dans ma poche.
Ik heb heroïne in mijn zak.

De heroïne

Il s'agit pas de l'héroïne.
Het gaat niet om de heroïne, niet echt.
À cause de l'héroïne?
Vanwege de heroïne?

Heroine

( héroïne , héro , la drogue )
Une grosse partie de l'héroïne qui arrive à Los Angeles provient d'Afghanistan.
De meeste heroine in Los Angeles komt uit Afghanistan.
Le Paki dealait de l'héroïne dans son magasin.
De Paki dealde heroine vanuit zijn winkel.
D'autres exemples de phrases
Mais de l'héroïne?
Maar heroïne?
C'est l'histoire de l'héroïne.
Het is de heroïne ding.
De l'héroïne coûterait moins cher.
Heroïne is goedkoper.
Il y avait de l'héroïne dans les cierges.
Er zat heroïne in de kaarsen.
On a trouvé de l'héroïne dans ses poches.
We vonden heroine in z'n zak.
Sûrement parce qu'il me donnait de l'héroïne.
Waarschijnlijk omdat hij me aan de heroïne heeft geholpen.
Comme emballer de l'héroïne dans du café moulu.
Zoals heroïne in koffiepads verpakken.
À chaque fois que je prends des médicaments, sauf de l'héroïne.
Wat ik slik krijg ik als voorschrift. Behalve de heroïne.
Comment un condamné à mort accède à de l'héroïne?
Hoe krijgt een gevangene in de dodencel heroine?
Ils ont trouvé de l'oxycontine, de l'héroïne.
Ze hebben oxycontin gevonden, heroïne.
Qu'est-ce qu'on fait avec de l'héroïne?
Wat doe je met heroine?
C'est pour lui que vous passiez de l'héroïne.
Hij was het voor wie je de heroïne smokkelde.
Il lui faut de l'héroïne.
Hij wil heroïne.
On dirait de l'héroïne turque.
Dit lijkt op Turkse heroine.
Notre ami Heinrich a supervisé la mise au point de l'héroïne pour Bayer.
Onze vriend Heinrich zag dus toe op de ontwikkeling van heroine bij Bayer.
C'est de l'héroïne?
Is dat heroïne?
Et de l'héroïne.
En heroïne.
Sarah et Dave ont apporté de l'héroïne.
Sarah en Dave hebben heroïne mee.
C'est de l'héroïne.
Dat is heroïne.
Viv, on a de l'héroïne.
Viv, we hebben heroïne.
Il a fait fortune en vendant de l'héroïne à des lycéens.
Hij verdient zijn geld met de verkoop van heroïne aan schoolkinderen.
Je prends... de l'héroïne.
Ik gebruik heroïne.
Bien, ça ressemble à de l'héroïne.
Nou, het lijkt op heroïne.
Vous savez qu'ils ont trouvé de l'héroïne sur lui.
Je weet dat ze heroïne op hem vonden.

Résultats: 240, Temps: 0.1257

Mot par mot traduction


de
- van voor om met uit op in tot

"De l'héroïne" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus