EST BEAUCOUP PLUS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Est Beaucoup Plus en Néerlandais

Résultats: 242, Temps: 0.2106

is veel (129) ligt veel (3) is meer (5)

Exemples d'utilisation de Est Beaucoup Plus dans une phrase et leurs traductions

Is veel

Elle est beaucoup plus dangereuse.
Ze is veel gevaarlijker.
Il est beaucoup plus important que tu restes en vie.
Het is veel belangrijker dat je in leven blijft.

Was een stuk

Celle-ci est beaucoup plus petite.
Die was een stuk kleiner.
La gestation des loups est beaucoup plus courte que celle des humains.
Een wolf zwangerschap is een stuk korter dan bij mensen.
D'autres exemples de phrases
C'est beaucoup plus compliqué.
Het ligt veel moeilijker.
Il est beaucoup plus probable qu'il ya une autre explication pour cela.
Het is veel waarschijnlijker dat er een andere verklaring hier voor is.
C'est beaucoup plus organique. C'est beaucoup plus nuancé.
Het is meer organisch en genuanceerd.
C'est beaucoup plus vindicatif que de la simple jalousie. Cela semble très personnel.
Het is meer wraakzuchtig dan jaloersheid. 't Lijkt erg persoonlijk.
Morgane est beaucoup plus évoluée.
Morgan is veel geavanceerder.
Ceci est beaucoup plus complexe.
Het is veel ingewikkelder.
Celui-là est beaucoup plus gros.
Deze is veel groter.
Ben est beaucoup plus mignon.
Ben is veel leuker.
Ceci est beaucoup plus facile.
Dit is veel makkelijker.
Il est beaucoup plus tendre.
Het is veel malser.
La mort est beaucoup plus... simple.
De dood is veel eenvoudiger.
Non. Le type qu'on recherche est beaucoup plus vieux.
Nee, de man die we zoeken, is veel ouder.
Je peux compter les cartes, mais ceci est beaucoup plus rapide.
Ik kan de kaarten tellen, maar dit is veel sneller.
Non le prix est beaucoup plus élevé.
Nee, de prijs is veel groter.
Ma maison sur Martha Vineyard est beaucoup plus jolie.
Mijn huis aan de Martha's Wijngaard is veel mooier.
Mais vous aimez est beaucoup plus simple.
Maar van jou houden is veel makkelijker.
Oh oui, ceci est beaucoup plus subtil.
Oh, ja, dit is veel subtieler.
Mais un cerveau de bête est beaucoup plus simple.
Oerhersens zijn veel simpeler.
C'est beaucoup plus compliqué que pour eux deux.
Dit ligt vele malen gecompliceerder.
Une organisation décentralisée est beaucoup plus résistante.
Een gedistribueerde organisatie structuur is vele malen krachtiger.
Ce pourcentage est beaucoup plus élevé.
En dat is een veel groter percentage.
C'est beaucoup plus proche de votre domicile.
Dat is een stuk dichter bij huis.
C'est beaucoup plus que ce que la science conventionnelle a fait.
Dat is meer dan de gewone wetenschap heeft gedaan.
L'atmosphère est beaucoup plus compliquée que ça.
De atmosfeer zit veel ingewikkelder in elkaar.
C'est beaucoup plus raisonnable et c'est bien.
Het is een heel stuk redelijker en dat is prima.
Le système est beaucoup plus pourri que ce que je ne pensais.
Het systeem is veel groter dan ik dacht.

Résultats: 242, Temps: 0.2106

Voir également


est beaucoup plus élevé
is veel hoger dan veel groter is is vele malen groter
est beaucoup plus grand
is veel groter dan dan enorm veel groter is zoveel groter dan is veel ouder dan staat meer
est beaucoup plus complexe
is veel ingewikkelder veel complexer is is veel gecompliceerder
est beaucoup plus faible
aanzienlijk lager ligt dan veel kleiner is ligt veel lager is veel lager dan
est beaucoup plus intéressant
is veel interessanter is veel boeiender het is veel aantrekkelijker dan
est beaucoup plus grave
is veel ernstiger veel erger is op zich veel belangrijker is is nog weer ernstiger
est beaucoup plus fort
is veel sterker dan is zoveel sterker dan is een stuk zwaarder
est beaucoup plus gros
is veel groter zijn een stuk groter dan
est beaucoup plus bas
is veel lager dan veel lager zijn zitten behoorlijk dieper dan zijn aanzienlijk lager
est beaucoup plus rapide
is veel sneller dan
est beaucoup plus jolie
is veel mooier is veel knapper dan
est beaucoup plus vaste
is veel ruimer veel breder ligt
est donc beaucoup plus
is dus veel wordt genoemd is daarom veel is daardoor veel
est beaucoup plus calme
is het veel rustiger is daar een stuk rustiger
est beaucoup plus proche
is een stuk dichterbij is een stuk dichter bij is veel naderbij gekomen
est beaucoup plus ancien
is is veel ouder is veel ouder dan
est beaucoup plus rentable
veel rendabeler is veel winstgevender is

Mot par mot traduction


"Est beaucoup plus" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus