EST RÉSERVÉ EN NÉERLANDAIS

Traduction de Est Réservé en Néerlandais

Résultats: 245, Temps: 0.1807

is voorbehouden (29) is gereserveerd voor (15) is alleen voor (11) wordt gereserveerd (6) heeft voorbehouden (7) wordt voorbehouden aan (5) is bestemd voor (4) is geboekt (4) is uitsluitend (4) is toegestaan (3)

Exemples d'utilisation de Est Réservé dans une phrase et leurs traductions

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé.
De in het eerste lid bedoelde toegang is voorbehouden.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé.
De toegang waarvan sprake in het eerste lid is voorbehouden.
Il est réservé aux membres de la famille proche.
Die is gereserveerd voor directe familieleden.
Le code 1-5-6 est réservé aux télévendeurs, donc non.
Gebiedscode 1-5-6 is gereserveerd voor telemarketeers, dus ik denk van niet.

Is alleen voor

Ce bar... est réservé aux motards et aux chauffeurs de camions.
Deze bar is alleen voor motorrijders en truckers.
Le téléphone est réservé aux employés.
De telefoon is alleen voor werk.

Is geboekt

Tom Jones est réservé et tout est prêt.
Tom Jones is geboekt en alles staat klaar.
Le quatuor est réservé jusqu'à 8h seulement.
Het kwartet is geboekt tot08:00.

Is uitsluitend

ONIVYDE est réservé à un usage unique.
ONIVYDE is uitsluitend voor eenmalig gebruik.
Chaque flacon de Cerezyme est réservé à un usage unique.
Elke flacon met Cerezyme is uitsluitend voor eenmalig gebruik.
D'autres exemples de phrases
C'est réservé aux VIP.
Dit is alleen voor vips.
L'accès aux informations, visé à l'alinéa 1er, est réservé.
De in het eerste lid bedoelde toegang tot de informatiegegevens is voorbehouden.
Le chapitre III est réservé au retrait de demande de protection communautaire des obtentions végétales.
Hoofdstuk III is gereserveerd voor ingetrokken aanvragen voor een com­munautair kwekersrecht.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé.
De in het eerste lid bedoelde toegang wordt voorbehouden aan.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé.
De toegang tot de in het eerste lid bedoelde informatiegegevens is voorbehouden.
L'accès aux informations visées à l'article 1er est réservé.
De toegang tot de in artikel 1 bedoelde informatiegegevens is voorbehouden.
Le neuvième est réservé aux patients les plus violents.
De negende etage is gereserveerd voor de meest gewelddadige patiënten.
Le Moka Cappuccino Extrême est réservé aux passagers Gold.
De Mokka Cappuccino Extreme is bestemd voor gouden klasse passagiers.
L'accent irlandais est réservé aux gens vivant en Irlande.
Het Ierse accent is gereserveerd voor die mensen die in lerland wonen.
L'accès visé aux alinéas 1er et 2 est réservé.
De toegang waarvan sprake in het eerste en in het tweede lid is voorbehouden.
C'est réservé aux ordures du magasin.
Dat is alleen voor bibliotheek afval.
C'est réservé aux professionnels.
Het is bestemd voor professionals.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé.
De in het eerste lid bedoelde toegang tot de informatiegegevens is voorbehouden.
La Souveraineté est réservé à ceux qui ont les moyens de décider des résultats.
Soevereiniteit is gereserveerd voor degene met de middelen om de resultaten te dicteren.
C'est réservé aux urgences.
Dit is alleen voor noodgevallen.
Le neuvième cercle est réservé aux pires pécheurs.
De Negende Cirkel van de hel, is gereserveerd voor de ergste zondaars.
L'accès aux informations, visé aux alinéas 1er et 3, est réservé.
De in het eerste en derde lid bedoelde toegang tot de informatiegegevens is voorbehouden.
L'accès aux informations est réservé.
De toegang tot de informatiegegevens is toegestaan.
C'est réservé aux femmes.
Het is alleen voor vrouwen.
Monticello est réservé. Gunston Hall et Tudor Place aussi.
Monticello is geboekt, Gunston Hall en Tutor Place ook.

Résultats: 245, Temps: 0.1807

Voir également


leur est réservé
is gereserveerd voor hen alleen voor hen is hen voorbehouden
il est réservé
zij voorbehouden is aan die is gereserveerd voor
est désormais réservé
is nu voorbehouden is nu alleen voor
de l'intervention est réservé
bijdrage wordt voorbehouden voor bijdrage wordt behouden voor
est réservé à l'usage
voorbehouden zijn voor gebruik door ten alleen worden gebruikt is gereserveerd voor gebruik is uitsluitend bedoeld voor gebruik
dont l'accès est réservé
waarvan de toegang gereserveerd is voor waarvoor de toegang is voorbehouden aan waarvan de toegang uitsluitend voorbehouden is
est réservé aux employés
is alleen voor medewerkers is alleen voor werk alleen werknemers
est réservé aux personnes
is voorbehouden aan personen wordt voorbehouden voor personen
ce train est réservé
het treintje is alleen voor wagon is alleen
est réservé aux gens
alleen voor mensen is gereserveerd voor die mensen
celui-ci est réservé
deze voorbehouden is
il est très réservé
is zeer terughoudend hij is daar heel terughoudend
millions d'écus est réservé
miljoen ecu gereserveerd voor
ce siège est réservé
stoel is gereserveerd
est réservé au président
voorbehouden is voor de voorzitter
l'accès aux informations est réservé
toegang tot de informatiegegevens is voorbehouden aan toegang tot de informatiegegevens is toegestaan
personnes auxquelles l'accès est réservé
de personen op aan wie de toegang is voorbehouden
au cadre d'officiers est réservé
officierskader voorbehouden aan

"Est réservé" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus