ET JE NE PEUX PAS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Et Je Ne Peux Pas en Néerlandais

Résultats: 239, Temps: 0.0941

en ik kan niet (125) en ik kan geen (14) en ik mag niet (4) en ik kan niets (3)

Exemples d'utilisation de Et Je Ne Peux Pas dans une phrase et leurs traductions

En ik kan niet

Et je ne peux pas te laisser mourir.
En ik kan niet toestaan dat je sterft.
Et je ne peux pas tomber enceinte.
En ik kan niet zwanger rakent.

En ik kan geen

Il n'y avait pas de peinture restante derrière et je ne peux pas tracer de bosse.
Er werd geef verf achtergelaten en ik kan geen deuk vinden.
Et je ne peux pas avoir un équipier en qui je ne peux pas faire confiance.
En ik kan geen partner hebben die ik niet kan vertrouwen.

En ik mag niet

Et je ne peux pas accepter ça, hein,?
En ik mag niet nerveus zijn, toch?
Une tarte refroidit à la fenêtre et je ne peux pas la humer?
Er stond een taart af te koelen, en ik mag niet eens ruiken?

En dat kan ik niet

J'ai abandonné avant, et je ne peux pas abandonner encore.
Ik ben al eerder weggelopen en dat kan ik niet nog 'n keer doen.
Et je ne peux pas.
En dat kan ik niet.
D'autres exemples de phrases
Et je ne peux pas tomber enceinte.
En ik kan niet zwanger raken.
Et je ne peux pas bâtir une relation sur une montagne de mensonges.
En ik kan geen relatie bouwen op een berg onzin.
Et je ne peux pas témoigner.
En ik kan niet getuigen.
Et je ne peux pas.
En ik kan niet.
Et je ne peux pas passer une seconde de plus sans toi.
En ik kan geen seconde meer zonder jou leven.
Et je ne peux pas partir.
En ik kan niet weggaan.
Et je ne peux pas trouver une seule femme pour me prendre en photo.
En ik kan geen enkele vrouw vinden die met mij wilt rotzooien.
Je suis cassé, et je ne peux pas être réparé.
Ik ben gebroken,- en ik kan niet worden hersteld.
Et je ne peux pas vivre.
En ik kan niet leven.
Et je ne peux pas mourir.
En ik kan niet sterven.
Et je ne peux pas vivre sans toi.
En ik kan niet leven zonderjou.
Et je ne peux pas retourner là-bas avec du vomi sur moi, donc.
En ik kan niet teruggaan met braaksel op me, dus.
Et je ne peux pas retourner dehors.
En ik kan niet naar buiten.
Et Je ne peux pas vous dire ce que c'est.
En ik kan niet zeggen wat.
Et je ne peux pas vivre sans toi.
En ik kan niet leven zonder jou.
Nathalie ne peut pas être en retard, et je ne peux pas bouger.
Natalie kan niet te laat komen en ik kan niet bewegen.
Je suis un citoyen américain daltonien, et je ne peux pas faire de puzzles.
Ik ben een Amerikaan die kleurenblind is... en ik kan niet puzzelen.
C'est le réveillon de Noël et je ne peux pas le rater.
Omdat het kerstavond is en ik niet kan komen.
Et je ne peux pas, Derek.
En dat kan ik dus niet, Derek.
Et je ne peux pas revenir en arrière.
En ik kan dat niet terugdraaien.
Et je ne peux pas... respirer.
En ik krijg geen... lucht.
Non, et je ne peux pas aller au Mexique.
Nee, en ik kan zeker niet naar Mexico gaan.

Résultats: 239, Temps: 0.0941

Voir également


et je ne peux pas te
en ik kan je niet en ik mag je niet
et je ne peux pas vous
en ik kan je niet en ik durf u niet
et je ne peux pas me
en ik kan me niet en ik kan me geen
et je ne peux pas dire
en ik kan niet zeggen
et je ne peux pas partir
en ik kan niet weg en ik kan niet weggaan
et je ne peux donc pas
en kan ik daarom niet en ik kan dus geen
et je ne peux pas vivre
en ik kan niet leven
et je ne peux même pas
en ik kan niet eens en ik kan zelfs geen
et si je ne peux pas
en als ik niets kan en als ik niet kan en als dat niet lukt
et je ne peux pas lui
en ik kan hem niet en ik kan hem geen
et je ne peux pas attendre
en ik kan niet wachten
et je ne peux pas croire que
en ik kan niet geloven dat
et je ne peux pas te dire
en ik kan je niet vertellen en ik kan niet zeggen

Mot par mot traduction


et
- en van zowel dan met
ne
pas
- niet geen niets nooit niks

"Et je ne peux pas" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus