IMPATIENCE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Impatience en Néerlandais

Résultats: 235, Temps: 0.1331

Exemples d'utilisation de Impatience dans une phrase et leurs traductions

Ne prenez pas mal mon impatience. Non!
Begrijp mijn ongeduld niet verkeerd!
Ton impatience devient fatigante.
Je ongeduld wordt vermoeiend.

Uit naar

J'attends ce débat avec impatience.
Ik kijk uit naar dit debat.
J'attends donc avec impatience les votes de ce Parlement extrêmement responsable.
Ik kijk dus alvast uit naar de stemming van dit uiterst verantwoordelijke Parlement.
Talbot m'embête avec son impatience.
Talbot valt me lastig met z'n ongeduldigheid.
C'est de l'impatience.
Nee, het is ongeduldigheid.
D'autres exemples de phrases
Votre impatience est compréhensible.
Uw ongeduld is te begrijpen.
Désorientation Agitation Insomnie Irritabilité Impatience.
Desoriëntatie Agitatie Insomnia Prikkelbaarheid Rusteloosheid.
Je comprends votre impatience.
Ik begrijp uw ongeduld.
Et j'attends vraiment avec impatience votre mariage.
Ik kijk echt uit naar jullie bruiloft.
Nous attendons avril avec impatience.
Wij kijken uit naar april.
Tu as hérité de mon impatience.
Je hebt je oude man zijn ongeduld geërfd.
J'attendais vraiment cette soirée avec impatience.
Ik keek echt uit naar deze avond.
Avec impatience.
Met ongeduld.
Comprenez mon impatience.
U begrijpt m'n ongeduld.
J'attends tes chansons avec impatience, Carlene.
Philippians4:13. Ik kijk elke week uit naar jouw liederen, Carlene.
Mais cet homme sans nerfs ne ressentait ni impatience ni ennui.
Maar deze man, men zou schier zeggen, zonder zenuwen, voelde ongeduld noch verveling.
Elle peut sentir ton impatience.
Ze kan je ongeduld ruiken.
Je comprends votre impatience.
Ik begrijp uw ongeduld,
Eh bien? demanda lady Helena, avec une impatience toute féminine.
Welnu?" vroeg lady Helena met echt vrouwelijk ongeduld.
Il appelle cela"une impatience face à la complexité.
Hij noemde het," een ongeduld jegens niet-oplossing.
Oh, quelle impatience, quelle impatience.
Wat een ongeduld, wat een ongeduld.
J'attend a avec impatience.
Ik kijk er naar uit.
Je comprends que votre impatience s'accroisse, M. Augustine.
Ik begrijp dat je ongeduldig wordt, Mr. Augustine.
Je meurs d'impatience de t'épouser, Jack Shephard.
Ik kan niet wachten om met je te trouwen, Jack Shepard.
Mes lèvres brûlent d'impatience à la pensée de ton baiser.
Mijn lippen wachten met smart op een kus van jou.
Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur.
Maar ik had niet op het ongeduld van den professor gerekend.
Nous attendons tous avec impatience le nouveau traité.
Wij wachten dus met ongeduld op het nieuwe Verdrag.

Résultats: 235, Temps: 0.1331

Voir également


son impatience
zijn ongeduld zijn geduld z'n ongeduldigheid
ton impatience
je ongeduld
impatience ce
kijken uit naar dat
j'attends avec impatience
ik verheug mij ik kijk reikhalzend uit naar ik ernaar uit ik uitkijk naar
impatience la poursuite
kijken uit naar het vervolg kijk uit naar de voortzetting kijk uit naar het voortgezette uit naar verdere
impatience le rapport
spanning het verslag uit naar het verslag
impatience la conférence
zien uit naar de conferentie kijken uit naar de conferentie
impatience de voir
spanning uit naar reikhalzend naar belangstelling ernaar uit om te zien
impatience de vous
naar uit om u naar uit om je
impatience les résultats
uit naar de resultaten van kijken halsreikend uit naar de resultaten
impatience la proposition
kijk uit naar het voorstel belangstelling uit naar het voorstel
nous attendons avec impatience
wij wachten vol ongeduld op wij wachten met spanning we verheugen ons op wij reikhalzend uitkijken
impatience le jour où
kijk uit naar de dag waarop zie uit naar het moment waarop zien uit naar de dag ongeduld uitkeek naar de dag waarop
que j'attends avec impatience
dat ik uitkijk naar waar ik reikhalzend naar dat ik mij verheug op
et j'attends avec impatience
en ik verheug mij en ik hoop op

"Impatience" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus