INSTITUTEUR EN NÉERLANDAIS

Traduction de Instituteur en Néerlandais

Résultats: 241, Temps: 0.7635

Exemples d'utilisation de Instituteur dans une phrase et leurs traductions

Instituteur primaire.
Leraar lager onderwijs.
Instituteur primaire chargé de cours en immersion anglais.
Leraar lager onderwijs belast met onderdompelingscursussen Engels.
Instituteur + CG.
Etant instituteur, je les connais, enfants, parents, grands-parents.
Als onderwijzer ontmoet ik iedereen. Kinderen, ouders, grootouders.
Comment s'appelle son instituteur?
Hoe heet z'n schoolmeester?
Alors qu'est-ce qu'un instituteur blanc irait y faire?
Wat doet een blanke schoolmeester daar?

Een leraar

( instituteur )
Est-ce qu'un instituteur est arrivé dans notre village?
Er is een leraar naar ons dorp gekomen?
Un instituteur du Connecticut.
Een leraar uit Connecticut.
D'autres exemples de phrases
Voilà notre instituteur!
Daar is onze leraar!
Ils savent que c'est un instituteur danois.
Ze weten dat hij een Deense leraar is.
Etienne NOEL, instituteur.
De heer Etienne NOEL, onderwijzer.
Il est instituteur.
Hij is leraar.
Je suis le nouvel instituteur.
Ik ben de nieuwe onderwijzer.
Voici notre nouvel instituteur.
Dit is onze nieuwe onderwijzer.
Mon frère aîné est instituteur.
Mijn oudste broer is leraar.
Notre village a enfin son propre instituteur.
Ons dorp heeft eindelijk z'n eigen onderwijzer.
Il était instituteur.
Hij was leraar.
Le maire dit qu'un nouvel instituteur va arriver.
De burgemeester zei dat de nieuwe onderwijzer onderweg is.
J'étais instituteur.
Ik was leraar.
Etienne Morillon, instituteur.
Etienne Morillon, onderwijzer.
C'est un instituteur.
Hij is leraar.
J'étais instituteur à Pristina avant la guerre.
Ik was voor de oorlog onderwijzer in Pristina.
Non, elle le quitte pour cet instituteur de Toulouse.
Nee, ze gaat bij hem weg voor die leraar uit Toulouse.
J'étais instituteur à Pristina avant la guerre.
Ik was vóór de oorlog onderwijzer in Pristina.
Je suis leur instituteur.
Ik ben hun leraar.
Et l'homme a répondu:" Je ne suis qu'un instituteur innocent.
De man antwoordde:" Ik ben een onschuldige onderwijzer.
Ce n'était pas un instituteur.
Hij was geen onderwijzer.
Un instituteur qui pénétre en cachette dans la propriété d'autrui.
Een onderwijzer die stiekem in andermans domein binnendringt.
Je suis instituteur, en vacances.
Ik ben een leraar op vakantie.
Je suis instituteur!
Ik ben een leraar!

Résultats: 241, Temps: 0.7635

Phrases dans l'ordre alphabétique


instituteur

"Instituteur" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus