JE TRAVAILLE AVEC EN NÉERLANDAIS

Traduction de Je Travaille Avec en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 243, Temps: 0.0324

ik werk met (138) ik samenwerk met (5) werk met (4)

Exemples d'utilisation de Je Travaille Avec dans une phrase et leurs traductions

Je travaille avec une thérapeute vocale.
Ik werk met een stemtherapeut.
Je travaille avec des cons.
Ik werk met klootzakken.

Werk met

Je travaille avec lui.
I werk met hem.
Je travaille avec lui sur les épreuves.
Lk werk met 'm aan de engelenbeproevingen.

Werk ik met

Je travaille avec des MX et croyez-moi, ils ont leurs limites.
Iedere dag werk ik met MX's, en ze hebben hun beperkingen.
Je travaille avec votre fils depuis un moment maintenant.
Sinds enige tijd werk ik met je zoon.
D'autres exemples de phrases
Parce que je travaille avec Arrow, maman.
Omdat ik samenwerk met de Green Arrow, mam.
Je travaille avec votre frère.
Ik werk met je broer.
Je travaille avec Morgan à Seattle.
Ik werk met Morgan in Seattle.
Je trouve le scénariste et je travaille avec lui.
Ik zoek een schrijver en werk met hem.
Je travaille avec des adolescents en difficulté.
Ik werk met probleemjongeren.
Je travaille avec le Pr Whitton.
Ik werk met professor Whitton.
Je travaille avec toi, pas avec elle.
Ik werk met jou, niet met haar.
Oui, je travaille avec lui.
Ja, ik werk met hem.
Je travaille avec des robots d'assemblage dans le hangar,
Ik werk met fabrieksrobots in de hangar.
Je travaille avec la Commission de fertilité.
Ik werk met de Vruchtbaarheid Commissie.
Je travaille avec Schiller.
Ik werk met Schiller.
Je travaille avec sa fille.
Ik werk met zijn dochter.
Je travaille avec des gens à risque.
Ik werk met risicomensen.
Je travaille avec l'agent Garrity?
Ik werk met Agent Garrity?
Je travaille avec Sarah.
Ik werk met Sarah.
Je travaille avec un nouveau producteur sur mon album.
Ik werk met een nieuwe producer aan mijn album.
Je travaille avec la CIA.
Ik werk met de CIA.
Je travaille avec la police sur la disparition de Jonah.
Ik werk met de politie aan de verdwijning van Jonah.
Je travaille avec des personnes en crise émotionnelle.
Ik werk met mensen in 'n emotionele crisis.
Je travaille avec mon mari ou le FBI?
Werk ik met mijn man of met de FBI?
Pour l'instant, je travaille avec eux.
Voorlopig werk ik met ze samen.
Aujourd'hui, je travaille avec la plupart des gens avec qui je suis amie.
Tegenwoordig werk ik met de meeste mensen waar ik bevriend mee ben.
Je travaille avec le Dr Rudnick sur ses pulsions.
Ik werkte met Dr Rudnick aan zijn impuls kwesties.
Je travaille avec les frères Mason près de Chicago.
Ik werkte met de Mason Broers uit Chicago.

Résultats: 243, Temps: 0.0324

Voir également


avec qui je travaille
ik mee werk waarmee ik werk met wie ik samenwerk
je travaille avec mon
ik werk naast mijn lk oefen met m'n
avec lesquels je travaille
ik mee werk waarmee ik samenwerk waarmee ik werk waarmee ik heb gewerkt
je travaille avec ces
ik werk met die
je travaille avec sa
ik werk met zijn ik werk met haar
je travaille avec le dr
ik werk samen met dr. ik heb gewerkt met dr ik werk met dokter ik werkte met dr ik werk voor dr.
je travaille avec la police
ik werk voor de politie ik bij de politie werk ik met de politie samenwerk
ceux avec qui je travaille
mensen waar ik mee samenwerk mensen waarmee ik werk
que je travaille avec lui
dat ik met hem samenwerk dat ik met hem werk
je travaille avec votre fils
werk ik met je zoon
je travaille avec green arrow
ik samenwerk met de green arrow ik werk samen met de green arrow
je travaille avec mon père
ik werk met mijn vader
je travaille avec ton père
ik werk samen met je vader mijn samenwerking met je vader

Mot par mot traduction


S Synonymes de "je travaille avec"


je bosse avec

"Je travaille avec" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus