OPIUM EN NÉERLANDAIS

Traduction de Opium en Néerlandais

Résultats: 241, Temps: 0.0258

Exemples d'utilisation de Opium dans une phrase et leurs traductions

De opium

Mais d'abord, goûtez-moi cet opium.
Proef eerst van de opium.
Il a échangé l'opium contre quelque chose d'autre.
Ik verhandelde de opium voor iets anders.

Het opium

La religion n'est pas l'opium du peuple, mais son placebo.
Religie is niet het opium, maar de placebo van de massa.
La religion est l'opium du peuple.
Religie is het opium van het volk.

Opium voor

La religion est l'opium du peuple.
Religie is opium voor het volk.
Il est l'opium du peuple.
Hij is opium voor 't volk.
D'autres exemples de phrases
Opium et transformées.
Opium verwerkt.
Alcool, opium, femmes.
Drugs, opium, vrouwen.
Coton, opium, acier et à présent armement et arsenal chimique.
Katoen, opium, staal, wapens en chemische wapens.
Daniels adore Opium, le parfum, évidemment.
Daniels is dol op Opium, het parfum, natuurlijk.
Tuer est mon héroïne... mon opium... ma drogue.
Doden is mijn heroïne. Mijn opium. Mijn shot.
T'as déjà essayé de faire l'amour sous opium?
Heb je het ooit geprobeerd...? Seks hebben op opium?
Il aime mes femmes, mon opium.
Hij houdt van mijn vrouwen, mijn opium.
Il devait être excellent, cet opium.
Moet hele goeie opium zijn.
Vous pouvez l'avoir! Dès que je récupérerai mon opium.
Je mag 'm hebben, zodra ik mijn opium krijg.
Oui, Mlle Patty m'a donné une bouteille de son parfum Opium.
Ja, Miss Patty gaf me een fles parfum van haar Opium.
Je ferais mieux de boire cet opium.
Ik zou beter deze opium opdrinken.
Essayez de me comprendre, cet opium est notre butin.
Begrijpt u, deze opium is onze buit.
Oui, vers le nord pour s'occuper de son opium.
Ja, naar het noorden om zijn opium te verwerken.
Ni baise, ni alcool, ni opium, ni avortements clandestins.
Geen geneuk, geen gedrink, geen opium, geen nachtelijke abortussen.
Gentil home, opium á discrétion.
Leuk als je opium schuift.
C'est une pipe à opium?
Is dat een opium pijp?
L'opium du peuple?
Het opium voor de volk?
Mais l'opium était plus for que tout.
Maar de opium was te sterk. Sterker dan alles.
Vous voyez comme l'opium s'est diffusé dans le muscle?
Zie je hoe het opiaat in zijn spierweefsel gebundeld is?
L'opium dans leur organisme devrait les rendre beaucoup plus faciles à attraper.
Door de opiaten in hun lichaam moeten ze makkelijker voor je te vangen zijn.
Sauf qu'il s'est avéré que l'opium était de la merde.
Behalve dat de opium stront bleek te zijn.
Il voudra voir l'opium.
Hij zal de opium willen zien.
Peut-être de l'opium ou de l'encens?
Misschien was het opium of wierook?
L'alcool et l'opium exacerbent la fatigue.
De drank en de opium, verergeren zulke vermoeidheid alleen maar.

Résultats: 241, Temps: 0.0258

Voir également


"Opium" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus