ROBERTO EN NÉERLANDAIS

Traduction de Roberto en Néerlandais

Résultats: 236, Temps: 0.0637

roberto (229) roberto's (5)

Exemples d'utilisation de Roberto dans une phrase et leurs traductions

Roberto's

Tu te souviens du bureau de Roberto?
Herinner je je Roberto's kantoor nog?
Et les parents de Roberto veulent qu'il épouse une bonne catholique.
En Roberto's ouders willen alleen maar dat hij trouwt met een lief katholiek meisje.
D'autres exemples de phrases
Piotti, Roberto, né à Koersel(Belgique) le 12 mars 1959.
Piotti, Roberto, geboren te Koersel( België) op 12 maart 1959.
Et bien sûr, Roberto.
En Roberto natuurlijk.
Roberto avait beaucoup d'ennemis.
Roberto had veel vijanden.
Roberto était un assassin, un criminel.
Roberto was een moordenaar, een crimineel.
Comme les puces de Roberto, il faut les éradiquer.
Net als de vlooien in Roberto's vacht, moeten ook zij uitgeroeid worden.
Samedi, 8 h, chez Roberto.
Zaterdag, acht uur, Roberto's.
Roberto Flores n'était pas armé.
Roberto Flores was ongewapend.
Roberto Flores n'avait aucun casier judiciaire.
Roberto Flores had geen strafblad.
Oui, trois championnats avec Roberto et deux avec Susana.
Ja. Met Roberto drie kampioenschappen en met Susana twee.
Castelli, Roberto, né à Schaerbeek(Belgique) le 17 juillet 1951.
Castelli, Roberto, geboren te Schaarbeek( België) op 17 juli 1951.
Roberto est tombé dans le ruisseau.
Roberto viel in de beek.
Président:M. Roberto CASTELLI.
Voorzitter: de heer Roberto CASTELLI.
Président:M. Roberto MARONI.
Voorzitter: de heer Roberto MARONI.
Présidents:M. Roberto CASTELLI.
Voorzitter: de heer Roberto CASTELLI.
Je l'ai acheté après le meurtre de Roberto.
Ik heb 't gekocht nadat Roberto was vermoord.
Mon nom est Roberto Nascimento.
Mijn naam is Roberto Nascimento.
Il parle d'un oncle Roberto.
Hij heeft 't over 'n oom Roberto.
Echeverry-Keyeux, Roberto José Marie, né à Bogota(Colombie) le 4 octobre 1961.
Echeverry-Keyeux, Roberto José Marie, geboren te Bogota( Colombia) op 4 oktober 1961.
Camacho Weverberg, Roberto, né à Bogota(Colombie) le 18 avril 1951.
Camacho Weverberg, Roberto, geboren te Bogota( Colombia) op 18 april 1951.
C'est le tableau que Roberto préfère dans cette maison.- C'est vrai?- Hum-hum.
Het is Roberto's favoriete schilderij in ons huis in New York.
Toffoli, Roberto Luciano, né à Ougrée(Belgique) le 13 juillet 1962.
Toffoli, Roberto Luciano, geboren te Ougrée( België) op 13 juli 1962.
Olea Bustos, Roberto German, né à Alessandri(Chili) le 6 août 1964.
Olea Bustos, Roberto German, geboren te Alessandri( Chili) op 6 augustus 1964.
Roberto a deux ans, Maria cinq, J.J. sept, et Victor a presque neuf ans.
Roberto is twee, Maria vijf, JJ zeven en Victor bijna negen.
L'ambassadeur Roberto Alemán Healy, qui leur a remis ses lettres l'accréditant en qualité de chef de la mission
Zijne Excellentie, de heer Roberto Alemán Healy die zijn geloofsbrieven heeft overhandigd waarin hij is benoemd tot hoofd van
Monsieur Federico Dl ROBERTO Ambassadeur Représentant permanent de l'Italie.
Exc. de heer Federico DI ROBERTO Ambassadeur Permanent vertegenwoordiger van Italië.
Monsieur Federico DI ROBERTO Ambassadeur Représentant permanent de l'Italie.
Exc. de heer Federico DI ROBERTO Ambassadeur Permanent vertegenwoordiger van Italië.
Monsieur Federico DI ROBERTO Représentant permanent.
Exc. de heer Federico DI ROBERTO Permanent vertegenwoordiger Ambassadeur.
Le Conseil a décidé de nommer l'Ambassadeur Federico DI ROBERTO représentant de la Présidence pour Chypre qui rendra visite
De Raad heeft besloten Ambassadeur Frederico DI ROBERTO te benoemen tot vertegenwoordiger van het Voorzitterschap voor Cyprus; hij

Résultats: 236, Temps: 0.0637

"Roberto" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus