SINCÉRITÉ EN NÉERLANDAIS

Traduction de Sincérité en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 237, Temps: 0.1339

Exemples d'utilisation de Sincérité dans une phrase et leurs traductions

Oprechtheid

( sincérité , honnêteté , franchise )
Votre sincérité juvénile est votre meilleure qualité.
Uw jongensachtige oprechtheid is uw beste kwaliteit.
Sincérité," Jake, pas"sancérité.
Oprechtheid," Jake, niet" oprechtigheid.
La sincérité n'a jamais été mon fort.
Eerlijkheid is nooit mijn beste kant geweest.
Sincérité, isolement, conciliation.
Eerlijkheid, beheersing, verzoening.
Vous n'avez pas une once de sincérité.
Er zit geen oprecht bot in jullie lichaam.
Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
De jaarrekening wordt voorzichtig, oprecht, te goeder trouw en duidelijk opgemaakt.
La sincérité est la clé de l'amitié.
Vrienden zijn eerlijk tegen elkaar.
J'espère que ta sincérité durera.
Ik hoop dat je zo eerlijk blijft.
Je supporte la sincérité.
Openhartigheid kan ik wel aan.
Merci pour ta sincérité Marisol.
Dank u voor uw openhartigheid, Marisol.
D'autres exemples de phrases
Non, je te dis... en toute sincérité que je respecterai ta décision.
Nee, ik zeg in alle oprechtheid dat ik je keuze zal respecteren.
La sincérité est une grande vertu.
Eerlijkheid is een aanzienlijke deugd.
Pas une once de sincérité.
Geen greintje oprechtheid.
La peine engendre la sincérité.
Verdriet maakt oprecht.
Non, Thomas, je respecte votre sincérité.
Nee, Thomas, ik respecteer uw oprechtheid.
Vous trouvez la sincérité ennuyeuse?
U vindt eerlijkheid irritant?
J'ai répondu en toute sincérité à vos questions.
U weet dat ik alle vragen al eerlijk beantwoord heb.
Ils sont directement tributaires de la sincérité des états financiers.
Zij zijn rechtstreeks afhankelijk van de getrouwheid van financiële overzichten.
Cette fois, insiste sur ton côté flippant, et mets-y un peu plus de sincérité.
Deze keer, verhoog de griezelfactor en maak het wat meer oprecht.
J'apprécie votre sincérité mais il vaut mieux que vous partiez.
Mevrouw, we waarderen uw eerlijkheid, maar u kunt beter gaan.
Et bien, ta sincérité est touchante.
Nou, je oprechtheid raakt me.
Il a rajouté une touche de gentillesse et tellement de sincérité.
Toen begon hij lief te doen en hij was zo oprecht.
Je ne sais pas vous, mais j'ai eu assez de sincérité pour une semaine.
Wat mij betreft, was dat genoeg eerlijkheid voor een week.
Merci pour ta sincérité et ta profonde humanité.
Bedankt Mae, voor je openhartigheid en je volmaakte menselijkheid.
Cependant, nous devons aussi nous pencher sur nous-mêmes, en toute sincérité.
Dan moeten we echter ook eerlijk naar onszelf kijken.
Je vous remercie de votre sincérité.
Dank u voor uw oprechtheid.
Alors j'accepte avec désinvolture... mais avec sincérité.
Dan neem ik het onconventioneel aan... maar wel oprecht gemeend.
Merci de votre sincérité.
Dank u voor uw eerlijkheid.
J'espère que vous appréciez mon honnêteté et ma sincérité aujourd'hui.
Ik hoop dat jullie mijn eerlijkheid en oprechtheid waarderen vandaag.
Je vous remercie pour votre sincérité et votre engagement.
Ik dank u voor uw openhartigheid en uw toewijding.

Résultats: 237, Temps: 0.1339

Voir également


sa sincérité
haar oprechtheid serieusheid ervan zijn eerlijkheid
ta sincérité
je openhartigheid je oprechtheid
et la sincérité
en oprechtheid en juistheid
pour votre sincérité
voor uw eerlijkheid voor je openheid om zo openhartig te zijn voor uw openhartigheid
de ma sincérité
mijn openhartigheid van mijn oprechtheid van mijn opregtheid mijn openheid
plus de sincérité
meer oprechtheid op een grotere eerlijkheid
de votre sincérité
aan uw oprechtheid voor uw eerlijkheid
apprécie votre sincérité
waarderen uw eerlijkheid waardeer je openhartigheid
sincérité des états financiers
juistheid van de financiële staten getrouwheid van financiële overzichten
la sincérité des intentions
oprechte bedoelingen
sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations
de inventarissen en balansen , alsmede de juistheid van de inlichtingen

"Sincérité" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus