TARD EN NÉERLANDAIS

Traduction de Tard en Néerlandais

Résultats: 6885, Temps: 0.6061

Exemples d'utilisation de Tard dans une phrase et leurs traductions

Il était tard, environ 23 h 30.
Het was laat ongeveer 23.30 uur.
On en discutera plus tard.
We praten nog wel.
C'est trop tard pour un plan C?
Is het te laat voor plan C?
Ces mesures auraient dû entrer en vigueur le 1erfévrier dernier au plus tard.
Deze maatregelen zouden uiterlijk 1 februari jl. van kracht moeten zijn geworden.
Je veux dire tard dans la saison.
Ik bedoel laat in het seizoen.
Je t'en parlerai plus tard.
Ik vertel het je nog wel.
Les gars? On arrive trop tard.
Mensen, we zijn te laat.
Je t'enverrai un message plus tard.
Ik stuur je nog wel een sms'je.
Un pourcentage supérieur à 16% au plus tard le 31 décembre 1988.
Uiterlijk 31 december 1988 meer dan 16%,
Vous devrez continuer plus tard.
Je zult straks verder moeten gaan.
On réglera ça plus tard.
We regelen dit nog wel.
Ce nouveau gazoduc devrait être mis en servicele 1er janvier 2005 au plus tard.
Verwacht wordt dat deze nieuwe pijpleiding uiterlijk op 1 januari 2005in bedrijf zal zijn.
On la refait plus tard?
Straks revanche,?
C'est peut-être trop tard.
Het is misschien al te laat.
Pete, il faudra que tôt ou tard, ce jury le voie aussi.
Pete, vroeger of later moet de jury het ook zien.
On se voit plus tard.
Ik zie je nog wel.
Les plafonds indiqués dans ce texte doivent être respectés au plus tard en 2010.
De in deze tekst vastgestelde maxima mogen uiterlijk in 2010 niet meer worden overschreden.
Pas d'appels tard le soir.
Geen late stiekeme oproepen.
Tu pourras faire une sieste plus tard.
Je kunt later nog een dutje doen.
J'ai aussi prévu de faire la sieste plus tard.
Ik doe straks ook nog een dutje,
Je pense que c'est trop tard pour ça.
Ik denk dat het daarvoor te laat is.
Ces gars sont là tard.
Die gasten zijn hier laat.
On parlera plus tard.
Ik spreek je nog wel.
Ensuite. Plus tard. Trop tard.
Later, nog later, te laat.
Aurez-vous besoin du cheval plus tard?
Hebt u straks de pony nog nodig?
Télé tard le soir.
Late nacht TV.
Ça peut être trop tard pour cette dernière partie.
Voor dat laatste deel kan het te laat zijn.
Réveil tard, même pour toi.
Late ochtend, zelf voor jou.
Beaucoup plus tard?
Veel later?
On en parlera plus tard!
Zullen we straks verder praten?

Résultats: 6885, Temps: 0.6061

Voir également


tard le soir
avonds laat laat in de avond
tard dans la nuit
laat op de avond laat in de nacht avonds laat
aussi tard
zo laat
travailler tard
overwerken laat werken doorwerken
tôt ou tard
vroeg of laat vroeger of later
pour plus tard
voor later voor straks later wel
et plus tard
en later en straks
ou plus tard
of later of straks
appeler si tard
zo laat bel
il est trop tard
het is te laat
il se fait tard
het is al laat het wordt laat
ans plus tard
jaar later JAAR LATER jaar na dato
c'est trop tard
het is te laat
un peu tard
beetje laat
semaines plus tard
weken later weken nadien WEKEN LATER
minutes plus tard
minuten later kwartier later halfuur later
heures plus tard
uur later uren later een tijdje later later is
revenir plus tard
later terugkomen later wel terug straks terugkomen
secondes plus tard
seconden later tellen later minuten later
pas plus tard
niet later nog

"Tard" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus