TOUT ALLAIT BIEN EN NÉERLANDAIS

Traduction de Tout Allait Bien en Néerlandais

Résultats: 243, Temps: 0.108

alles in orde was (31) alles goed was (18) alles ging goed (15) alles ging prima (7) alles oké was (4) alles goed zou komen (3) alles in orde is (19) alles goed is (6) alles goed gaat (5) alles oké is (4)

Exemples d'utilisation de Tout Allait Bien dans une phrase et leurs traductions

Alles in orde was

Elle disait que tout allait bien.
Ze zei dat alles in orde was.
Je croyais que tout allait bien.
Ik dacht dat alles in orde was.

Alles goed was

Vous dites que tout allait bien entre vous?
Je zei dat alles goed was tussen jullie twee?
Je pensais que tout allait bien entre nous.
Ik dacht dat alles goed was tussen ons.
Tout allait bien jusqu'à ce qu'Aubrey débarque.
Alles ging goed, tot Aubrey erbij kwam.
Tout allait bien, jusqu'à ce que je réunisse cinq suspects.
Alles ging goed... tot ik het tot vijf verdachten had beperkt.

Alles ging prima

Tout allait bien jusqu'à ce que je te revoie.
Alles ging prima tot ik jou weer zag.
Et tout allait bien, jusqu'à ce que.
Alles ging prima tot hij.

Alles oké was

Tu as dit que tout allait bien.
Ik dacht dat je zei dat alles oké was.
Je voulais m'assurer que tout allait bien.
Ik wou gewoon even checken of alles oké was.

Alles goed zou komen

Mon papa a dit que tout allait bien.
Zei mijn pa dat alles goed zou komen.
Elle me faisait un câlin. Elle me disait que tout allait bien.
Ze omhelsde me, en zei me dat alles goed zou komen.
D'autres exemples de phrases
Tout le monde faisait comme si tout allait bien.
Iedereen deed alsof alles in orde was.
Je pensais que tout allait bien. Tu n'as rien dit.
Ik dacht dat alles goed was, je hebt niks gezegd.
Elle a dit que tout allait bien.
Ze zei dat alles in orde was.
Tout allait bien, y compris en Irlande.
Alles ging goed, heette het, zelfs in Ierland.
Je pensais que tout allait bien.
Ik dacht dat alles in orde was.
Je suis venue m'assurer que tout allait bien avec.
Ik kwam controleren of alles goed was met.
Tout allait bien. Puis, boum.
Alles ging prima, totdat... boem.
Tout allait bien avant que son copain arrive.
Alles ging goed, tot haar vriendje verscheen.
Tu disais que tout allait bien.
Je zei dat alles goed was.
Vous disiez que tout allait bien.
U zei dat alles in orde was.
Tu voulais savoir si tout allait bien?
Je wilde weten of alles in orde was?
Tout allait bien avant votre arrivée.
Alles ging prima tot u verscheen.
Il a juste sourit Comme s tout allait bien.
Hij glimlachte alleen maar... alsof alles oké was.
Faire comme si tout allait bien?
Net doen alsof alles in orde is?
Écoute, tout allait bien.
Nee, alles ging goed.
Quand Jess était à l'hôpital elle disait que tout allait bien.
Toen Jess in het ziekenhuis was zei ze dat alles goed was.
Il a examiné Paul et dit que tout allait bien.
Hij onderzocht Paul en zei dat alles oké was.
Je disais seulement que tout allait bien.
Ik zei dat alles in orde is.

Résultats: 243, Temps: 0.108

Voir également


tout allait bien avant
alles was goed totdat het was hier heel rustig voor alles ging goed , tot alles ging prima tot alles was oké , totdat
faire comme si tout allait bien
doen alsof er niets aan de hand is doen alsof alles goed is doen alsof alles in orde doen alsof alles goed gaat doen alsof alles oké is
il allait bien
hij in orde was hij was oké het goed ging
elle allait bien
ze in orde was ze oké was goed met haar ging
qu'elle allait bien
dat ze in orde was dat ze oké was dat het goed ging dat ze het goed
qu'il allait bien
dat hij in orde was dat het goed ging dat hij beter was dat hij het goed
ça allait bien
het ging goed het prima ging alles in orde was
allait bien cette
was alles goed
allait très bien jusqu'à
ging prima tot was prima , totdat was goed tot ging goed totdat
il allait bien jusqu'à
het prima ging tot hij was in orde , totdat
il allait bien quand
hij was in orde toen het ging goed toen hij mankeerde niets toen
le patient allait bien
de patient in orde

Mot par mot traduction


"Tout allait bien" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus