UN HOMME ET UNE FEMME EN NÉERLANDAIS

Traduction de Un Homme Et Une Femme en Néerlandais

Résultats: 233, Temps: 0.1614

man en een vrouw (80) een man en een vrouw (77) mannen en vrouwen (4) man en 'n vrouw (7) 'n man en 'n vrouw (5)

Exemples d'utilisation de Un Homme Et Une Femme dans une phrase et leurs traductions

Man en een vrouw

Un homme et une femme.
En man en een vrouw.
Un homme et une femme.
Man en een vrouw.
Ecoute, quand un homme et une femme sont très amoureux.
Kijk, wanneer een man en een vrouw erg verliefd zijn.
Ils ont vu un homme et une femme.
Ze zagen een man en een vrouw.

Mannen en vrouwen

L'interaction entre un homme et une femme est tellement illogique.
De wisselwerking tussen mannen en vrouwen is zo onlogisch.
Et il est formé entre un homme et une femme.
Dat is er gaande tussen mannen en vrouwen.

Een man en vrouw

Un homme et une femme se dirigent vers vous venant du Sud.
Er komt zo een man en vrouw jouw kant uit, vanuit het zuiden.
Mais entre un homme et une femme, c'est l'amour.
Maar tussen een man en vrouw ontstaat er liefde.
D'autres exemples de phrases
Quand un homme et une femme s'aiment, ou sont très soûls,
Als een man en een vrouw verliefd zijn, of heel dronken.
Il y a un homme et une femme.
Er zijn 'n man en 'n vrouw.
Je veux dire un homme et une femme.
Ik bedoel, een man en een vrouw.
C'est comme ça qu'un homme et une femme font un bébé.
Dat is hoe 'n man en 'n vrouw een baby maken.
Les fugitifs, un homme et une femme, sont armés.
De vluchtelingen zijn een man en een vrouw. ze zijn gewapend.
Quand un homme et une femme font l'amour, il met son.
Als 'n man en 'n vrouw verliefd zijn, stopt de man z'n.
Ils cherchent une voiture étrangère. Un homme et une femme.
Ze zoeken 'n buitenlandse auto met 'n man en 'n vrouw.
C'est entre un homme et une femme.
Dit is tussen een man en een vrouw.
Deux, je crois. Un homme et une femme.
Twee, denk ik Een man en een vrouw.
Un homme et une femme qui leur ressemble prisonniers comme moi.
Een man en een vrouw die op hen gelijken, gevangenen zoals ik.
Entre un homme et une femme?
Tussen een man en een vrouw?
Il y a un homme et une femme.
Er is een man en een vrouw.
Cela peut arriver entre un homme et une femme.
Dat kan gebeuren tussen een man en een vrouw.
C'était un homme et une femme priant pour leurs vies.
Het waren een man en een vrouw, die smeekten om hun leven.
C'est un homme et une femme.
Het zijn een man en een vrouw.
Il y a un homme et une femme. En blouse.
Er zijn hier een man en een vrouw met operatiekleding aan.
Un homme et une femme. Deux moitiés d'équation.
Een man en een vrouw, de beiden helften van een vergelijking.
Débuts et fins... et l'amour entre un homme et une femme.
Begin en einde en de liefde tussen een man en een vrouw.
C'est un homme et une femme, ou deux hommes?
Wat is het hier? Een man en 'n vrouw, of twee mannen?
C'est un homme et une femme qui s'aiment comme jamais.
Het gaat om een vrouw en een man, die enorm van elkaar houden.
Un homme et une femme.
Een man en 'n vrouw.
Les occupants du camion ont fui. Un homme et une femme masqués.
De berijders van de vrachtwagen vluchtten weg, een man en vrouw met bivakmuts.

Résultats: 233, Temps: 0.1614

Mot par mot traduction


"Un homme et une femme" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus